A FOGYASZTÓKAT ÉS VÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ AJÁNLÁST TETT KÖZZÉ A BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A Budapesti Békéltető Testület áprilisban közzé tette 1/2015 számú ajánlását, mely a fogyasztók és a vállalkozások számára tartalmaz javaslatokat arra nézve, hogy az esetleges vitás ügyeiket hogyan rendezzék.

Az ajánlás a fogyasztókat arra ösztönzi, hogy álljanak ki jogaikért és ne törődjenek bele az árukat vagy szolgáltatásokat értékesítő vállalkozások velük szemben tanúsított passzív vagy egyenesen jogsértő magatartásba.

Egyúttal az ajánlás a vállalkozások számára is tartalmaz iránymutatást arra nézve, hogy milyen magatartást tanúsítsanak a fogyasztókkal szemben, hogyan oldják meg leggyorsabban és legköltséghatékonyabban az esetleges vitás helyzeteket.
E körben kiemelendő a Testület vállalkozások számára tett ajánlásának II. pont 7. pontja, mely a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteivel történt egyeztetések eredményeképpen –többek között – az alábbiakat tartalmazza:

„7. Fokozott körültekintéssel és türelemmel járjanak el a vállalkozások a fogyatékkal élő fogyasztók esetében. Az autizmussal és értelmi fogyatékkal élő fogyasztókat segítsék és adjanak át számukra írásos, közérthető és arra vonatkozó tájékoztatót, hogy a helyszín elhagyása után hogyan, milyen elérhetőségeken tudnak panasszal élni. Kérdezzenek rá arra is külön, közelben tartózkodik-e a fogyatékkal élő személy segítője, akinek a közreműködése kérhető a panasz megfogalmazásakor.”
Az ajánlás teljes szövege itt tekinthető meg, mely egyébként további hasznos tanácsokat tartalmaz, valamint indokolással is rendelkezik, amelyben a gyakorlatban felmerült jellemző problémákra hívják fel a figyelmet.

A Budapesti Békéltető Testület is hírt adott róla, melyet itt olvashatnak.