Beszámoló a CRPD Bizottság brüsszeli munkamegbeszéléséről

2019. május 13-án az AOSZ munkatársa is részt vett a fogyatékos emberek jogait rögzítő ENSZ-egyezmény, a CRPD megvalósulásával kapcsolatban Brüsszelben, az Európai Bizottság szervezésében megvalósult Work Forumon.

A Work Forum fő témái az idei évben az alábbiak voltak:

  • a fogyatékos emberek politikai részvételének elősegítése,
  • a CRPD-ben foglalt kötelezettségek kikényszerítésének lehetőségei, valamint
  • az CRPD és más területeken született emberi jogi egyezmények kapcsolódási pontjainak áttekintése.

Az esemény egyik legfontosabb előadása a franciaországi változásokról szólt, a közelmúltban ugyanis ott eltörölték a fogyatékos emberek politikai jogait korlátozó szabályokat, így újabb 300.000 ember számára nyílt meg a szabad véleménynyilvánítás lehetősége. Az intézkedést szakmai előkészítés, vita és kommunikációs kampányok sora előzte meg, amelybe minden érintettet bevontak a fogyatékos emberektől a helyszínen a választási eljárás során közreműködő személyekig bezárólag.

Emellett szó esett a választások alkalmával a fogyatékos embereket elősegítő infokommunikációs technológiák használatáról. Jelenleg Portugáliában zajlik egy pilot projekt, amelynek keretében mozgáskorlátozott és látássérült emberek számára is egyaránt jól alkalmazható környezetet teremtenek a szavazófülkében. Sajnos egyelőre a kormányzati döntéshozók némileg idegenkednek az IT technológiák választási eljárásba történő széles körű bevonástól, de a jövő mindenképpen ebbe az irányba mutat.

Az érdekképviseleti lehetőségek során a fókusz a különféle egyezmények és szervezetek együttműködésére, egymás elveinek átvételére van szükség. Itt az előadók többször is kihangsúlyozták az Európa Tanács véleményező, javaslattevő szerepét (nem összekeverendő az Európai Tanáccsal), kiemelték az Európai Szociális Charta rendelkezéseinek CRPD-t kiegészítő funkcióját.

Érdekes vita alakult ki emellett az ún. Oviedoi Egyezmény tárgyalása során is, amely a pszichiátrián ellátott fogyatékos emberek “nem kívánt eszközökkel történő kezeléséről” (értsd: begyógyszerezéséről szól). Az előadást követően a vita során több esetben is felmerült, hogy az egyezmény a CRPD-nél megengedőbb, a fogyatékos emberek érdekképviseletei szervei számára pedig kifejezetten azok az elvek irányadóak, amelyek a CRPD-ben foglaltak, az “alá pedig nem szabad menni”.

A konferencián áttekintettük a CRPD-hez bizonyos szempontból kapcsolódó egyezményeket, ennek során némileg meglepő módon külön előadásban vizsgálták a nemzetközi migrációs válsághoz is kapcsolódóan újraértelmezett Hágai Egyezményt (Hague Protection of Adults Convention). Ennek alanyai a jövőben többek között illegális státuszú migráns személyek, a bármilyen okból magatehetetlenné vált emberek mellett akár fogyatékossággal élő emberek is lehetnek, hiszen a globálissá váló világban előfordulhat, hogy nagy számban érintetté válik ez a kör is.

A vita során többször is felmerült a megfelelő szóhasználat kérdése, rávilágítva arra, hogy az ún. PC nyelvhasználat mennyire kiemelt szerepet kap az európai “esélypoltika” eszköztárában: több felszólaló is sérelmezte, hogy több helyen is a “mental disorder” kifejezést alkalmazzák a helyesnek vélt “mental disability” helyett.