Újabb AJB jelentés született egy autizmusban érintett fiatal ügyében

Csányi Alapítvány | Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál

„A helyben lakó kortársaihoz hasonlóan a gyermek az állapotának megfelelő iskolai oktatáshoz csak az ország másik régióiban juthatott hozzá, sőt a befogadás érdekében új lakcímet kellett létesítenie.” – állapította meg az Alapvető Jogok Biztosa, amikor az édesanya beadványát vizsgálta.

A 16 éves középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermeke szociális intézményi ellátásával kapcsolatban fordult az édesanya az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, sérelmezve a gyermeke szükségleteihez igazodó és megfelelő ellátási feltételek hiányát.

„A gyermek iskoláztatásának körülményei kapcsán megállapítom, hogy az otthonául szolgáló településen vagy annak közvetlen közelében egyáltalán nem volt megoldható az iskoláztatása, mindez pedig álláspontom szerint a gyermek oktatáshoz való jogával, az egyenlő bánásmód követelményével, a fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelmének állami kötelezettségével összefüggésben visszásságot okoz, továbbá nem felel meg a CRPD 4. cikkéből eredeztethető nemzetközi kötelezettségeknek sem.”

Az AJB-1572/2021. számú ügyben született jelentés teljes terjedelmében ITT olvasható. Bár az Autisták Országos Szövetsége évek óta együttműködik a felelős szaktárcával, mind máig hiányoznak az autista gyermekek és felnőttek egyenlő esélyű hozzáférést biztosító körülményei!

Kővári Edit köszönő levele INNEN elérhető.