Szakmai irányelv kidolgozása kezdődött az autista személyek számára szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók részére

Az AOSZ felkérésére 2018. február 28–án megkezdte munkáját a szociális irányelv fejlesztő csoport. Az irányelv fejlesztő csoport 7 főből áll, munkáját az Autizmus Alapítvány szakértője Őszi Tamásné szakmai irányításával végzi. A munkacsoport a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összesítve, a hazai jogszabályi illeszkedést és az autista gyermekek és felnőttek szükségleteit szem előtt tartva végzi munkáját. A szakmai irányelv a szociális szolgáltatások fejlesztése érdekében gyűjti össze az autizmus specifikus szempontokat, ajánlásokat. Az AOSZ által készített szakmai irányelv olyan komplex, az egész autizmus-specifikus szociális ellátórendszerre vonatkozó dokumentumként definiálódik, mely alapot adhat a későbbiekben egyéb szociális intézménytípusokra készülő szakmai ajánlások kidolgozásához.

Az irányelv fejlesztés szakmapolitikai integrációja érdekében az AOSZ kapcsolatfelvételt kezdeményezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, melynek eredményeként együttműködés körvonalazódik. A Főosztály munkatársainak felkérésére az irányelv fejlesztő munkacsoport tevékenysége, az AOSZ által delegált szakértők felkérése útján beépülhet a fogyatékos személyek nappali ellátásának szakmai ajánlását készítő folyamataiba. A készülő szakmai ajánlások államtitkári jóváhagyást követően kerülhetnek a későbbiekben publikálásra. A delegált személyek hamarosan elkezdik a nappali ellátásokra vonatkozó szakmai ajánlás kidolgozását.