MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ IFKKOT ALBIZOTTSÁGA

Az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület Nyitrai Imre elnök javaslatára 2017. június 26-i ülésén albizottság létrehozásáról döntött. Az Albizottság elnöke a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnöke Kővári Edit, tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanács által delegált civil képviselők Kedves Éda és Szőke Zsolt, valamint a Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium delegáltja Kolutácz Györgyné és az EMMI szakállamtitkárságának 2 fő delegáltja. Az Albizottság működésének célja a kiváltásában még nem érintett nagy létszámú fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények működésének monitorozása. Az Albizottság vizsgálja a nagy létszámú intézményekben élő lakók életminőségét, ajánlásokat, észrevételeket fogalmaz meg az IFKKOT számára a lakók életminőségének javítása, az ellátás színvonalának emelése, a lakók jogainak érvényesülése érdekében.

Az Albizottság 2017. október 4-én megtartotta alakuló ülését, ahol a működés feltételeiről, a monitoring feladatok ellátásának előkészítéséről, az Albizottság munkatervéről esett szó.

Az EMMI weboldalán bővebb információk olvashatóak.