Megjelent a legfrissebb bizonyítékokon alapuló Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv

Az egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi szakemberek és egyéb felhasználók döntéseit segítik meghatározott egészségügyi környezetben, annak ajánlásai a legjobb gyakorlatot képviselik. Az egészségügyi szakmai irányelvben megfogalmazott ajánlások sorozata az elérhető legmagasabb szintű tudományos eredmények, a klinikai tapasztalatok, az ellátottak szempontjai, valamint a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak együttes figyelembevételével került kialakításra. Az irányelv összeállítása számos külföldi ajánlás adaptációjával készült.

Az „Irányelv” a gyermekpszichiátria, gyermekgyógyászat, pszichiátria, gyermekneurológia és neurológia, klinikai pszichológia, pszichológia, gyógypedagógia, pedagógia, szociális ellátás területén is meghatározó dokumentum, melynek konkrét célja, hogy az érintettek és családjaik ellátása- és életminősége javuljon. Kiterjed a szűrés, diagnosztika, terápia, követés, gondozás, habilitáció/rehabilitáció folyamatára.

A dokumentum kitér az autizmus spektrumzavar fogalmára, a használt rövidítésekre, a bizonyítékok szintjére, rangsorolja a nemzetközi ajánlásokat, összegzi a hazai és külföldi szakmai irányelvekhez való kapcsolódást, ajánlásokat fogalmaz meg az alkalmazáshoz. Részletesen foglalkozik a szakirodalmi háttérrel, a felhasznált bizonyítékok erősségének, hiányosságainak leírásával, a bizonyítékok szintjének meghatározásával.

Az irányelv teljes terjedelmében letölthető az Egészségügyi Szakmai Kollégium honlapjáról, vagy elérhető az Egészségügyi Közlöny 2017. február 20-i, LXVI. évfolyama 3. számában.

Az Autisták Országos Szövetsége 2015 óta következetesen dolgozik azért, hogy a megújult irányelv kidolgozását elérje, hogy ennek köszönhetően az autista gyermekek és felnőttek ellátása biztonságos legyen, utat mutasson a szolgáltatásoknak és a családoknak a tudományosan megalapozott ismeretek megszerzéséhez, jó gyakorlatok elsajátításához. Köszönetünket fejezzük ki a fejlesztőcsoport tagjainak, a fejlesztő és véleményező Egészségügyi Szakmai Kollégiumi Tagozatoknak.