Meghívó Közgyűlésre

 Minden dokumentum és információ megtalálható itt

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének 2014. május 10-én 10.00 órakor tartandó közgyűlésére(A regisztráció 8.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
1097 Budapest, Ecseri út 3.

A közgyűlés napirendje:

 

 1. Jegyzőkönyvezető és hitelesítők megválasztása
 2. Szavazatszámláló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a megválasztása
 3. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2013. évi munkáról
  1. Elnöki beszámoló elfogadása (az állandó bizottság beszámolóját is tartalmazza)
  2. Szervező Bizottság beszámolója a 10. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszusról
  3. Beszámoló az AOSZ és a BA Center Kft. jogi és pénzügyi átvizsgálásának eredményéről
 4. 2013. évi közhasznúsági beszámoló és mérleg elfogadása
  1. Elnöki beszámoló
  2. Felügyelő bizottsági beszámoló
 5. AOSZ stratégia bemutatása
 6. Az elnökség bemutatja a 2014. évi munkatervet és a 2014. évi költségvetési tervet elfogadásra
 7. Az elnök tiszteletdíjának megállapítása és elfogadása
 8. Választott tisztségviselők költségtérítésének meghatározása és elfogadása
 9. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
 10. Az új elnökségi tag megválasztása
 11. Tájékoztató az AOSZ-t érintő jogszabályi változásokról
 12. Alapszabály módosítása és elfogadása
 13. Az Elnök felhatalmazása a módosított Alapszabály aláírására
 14. Tagdíj összegének elfogadása.

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2014. május 10-én 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és
változatlan napirendi pontok mellett.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben az eredeti időpontban meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, úgy ugyanezen a napon és helyszínen 10.00 és 11.00 óra között Mahlerné Köfner Anikó szakmai vezető beszámol a „Nyolc Pont” projekt előrehaladásáról.

A meghívó, tájékoztatók és a meghatalmazások egyúttal az alábbi linkeken is letölthetőek:

A Szövetség elnöksége kéri a a szövetségi tagok, valamint tagszervezetek képviselőinek megjelenését!