8/2015. (I. 17.)

A közgyűlés 25 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ szervezeti stratégiáját.