6/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 6/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2018. évi módosításokkal kiegészített munkatervét.