5/2015. (V. 16)

A közgyűlés 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2014. évi munkáról.