4/2018 (II.17.)

A közgyűlés a 4/2018 (II.17.) számú 12 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.