11/2020.(VIII.29.)

A közgyűlés a 11/2020.(VIII.29.) számú 12 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Apró Lépések Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Elnökségi tag) ellátására kijelölt természetes személyként Keresztesi Koppányt választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökségi tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.