# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 1/2020.(VIII.29.) számú 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, Pulics Gergelyt (ARON Egyesület), és Heim-Horhi Anett szakmai vezetőt  a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 2/2020.(VIII.29.) számú  18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az ARON Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Szabó-Tóth Éva), a PontMás Alapítványt (nevében eljáró természetes személy Rumi Edina) és a Töredék Világ Autizmussal Élő Emberekért Közhasznú Alapítványt (nevében eljáró természetes személy Milus Csabáné) a Szavazatszámláló bizottság tagjának. Az ARON Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Szabó-Tóth Éva) a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 3/2020.(VIII.29.) számú  18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 4/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15 000 Ft – ban határozza meg.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 5/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2020. évi munkatervét, azzal a kiegészítéssel, hogy:
Az AOSZ hozzon létre munkacsoportot a felnőtt autista személyek (teljes spektrum vonatkozásában) foglalkoztatásának és lakhatásának érdekérvényesítése érdekében.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 6/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2020. évi költségvetési tervét.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 7/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Löffler Andrást választja meg 2020. augusztus 29. napjától 2021. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége könyvvizsgálói feladatainak az ellátására.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 8/2020.(VIII.29.) számú  19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 7/2020.(VIII.29.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló évi megbízási díját bruttó 400 000 Ft, azaz bruttó négyszázezer forintban határozza meg.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 9/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával érvényesnek fogadja el azon jelöltek jelölését a vezető tisztségviselői, vagy Felügyelő Bizottsági tagi helyekre, melyek jelölése kizárólag az elfogadó nyilatkozat adminisztrációs hibája miatt lett érvénytelen, amennyiben a jelölt és a jelölt nevében eljáró természetes személy a közgyűlésen nyilatkozatával elfogadja azon tisztséget, melyre jelölték.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 10/2020.(VIII.29.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az ASD Munkacsoport Civil Társaság tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként Csonka Gábort választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Alelnökének 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 11/2020.(VIII.29.) számú 12 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Apró Lépések Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Elnökségi tag) ellátására kijelölt természetes személyként Keresztesi Koppányt választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökségi tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.

12 igen, 6 nem, 1 tartózkodás

12/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 12/2020.(VIII.29.) számú 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával Autista Sérültekért Zalában Alapítvány tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Felügyelő Bizottsági tag) ellátására kijelölt természetes személyként Jakab Károlynét választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.

16 igen, 0 nem, 3 tartózkodás

13/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 13/2020.(VIII.29.) számú 18 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Felügyelő Bizottsági tag) ellátására kijelölt természetes személyként Nagyné Kovács Ilonát választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2024. augusztus 29. napjáig terjedő időtartamra.

18 igen 0 nem 1 tartózkodás

14/2020.(VIII.29.) 2020. 08. 29.

A közgyűlés a 14/2020.(VIII.29.) számú 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával – figyelemmel az Alapszabály 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott vezető tisztségviselőkkel és a Felügyelő Bizottsági tagokkal történő szerződéskötést, továbbá díjazásuk, költségtérítésük megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján.

16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás