# Időpont Tartalma Hatálya Arány
8/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 8/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2017. évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.

8 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

7/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 7/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával 34 451 000 Ft mérleg főösszeggel és 2 448 000 Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja az AOSZ 2017. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét.

8 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

6/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 6/2018.(V.12.) számú 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a 2017. évi munkáról.

8 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

5/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 5/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Elnökség beszámolóját a DATA projekt előrehaladásáról.

7 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

4/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 4/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

7 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

3/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 3/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Autista Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Kövérné Miklós Zsuzsannát a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.

7 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 2/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Apró Lépések Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Keresztesi Koppányt, az AutiSpektrum Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Nagy Zsuzsát, és az Autista Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Kövérné Miklós Zsuzsannát a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

7 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

1/2018.(V.12.) 2018. 05. 12.

A közgyűlés a 1/2018.(V.12.) számú 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándorné Katalint a jegyzőkönyv vezetőjének, az ASD Munkacsoport civil társaság nevében eljáró természetes személyt: Tar Lillát, és a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

7 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

11/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 11/2018 (II.17.) számú 10 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Elnököt, hogy szerződést kössön Csonka Gábor alelnökkel.
AOSZ szolgáltatási pont munkatárs
Feladat: célcsoport bevonása, tájékoztatás, felkészítése az applikáció használatára.
A munkavégzésre irányuló jogviszony munkaszerződés heti 15 órában.
A jogviszony időtartama 2018. 07.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 97.000 Ft

10 igen,
0 nem,
3 tartózkodás

12/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 12/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával félévente írásos, szakmai, pénzügyi és előrehaladási beszámolót kiküldését kéri az elnökségtől a közgyűlés a tagság számára e-mailben, mely a kockázatokat tartalmazza.

11 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

1/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés az 1/2018 (II.17.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének.

10 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

10/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 10/2018 (II.17.) számú 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja Kővári Edit elnökkel történő szerződés megkötését azzal, hogy a szerződésének aláírására jogosult személynek az AutiSpektrum Egyesület a veszprém megyei autista gyermekekért nevében eljáró természetes személyt: Brokés Juditot és az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Schmidt Ferencnét hatalmazza meg.
Hálózati koordinátor
Feladat: a projekt keretében szolgáltatási pontok hálózatának módszertani kialakítása, a hálózat irányítása és szakmai támogatása.
A munkavégzésre irányuló jogviszony megbízás heti 20 órában.
A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 120.000 Ft/hó

12 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

9/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 9/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Elnököt, hogy szerződést kössön Keresztesi Koppány elnökségi taggal.
Kommunikációs vezető
Feladat: a projekt kommunikációs tevékenységeinek irányítása
A munkavégzésre irányuló jogviszony munkaszerződés heti 10 órában.
A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 60.000 Ft/hó

11 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

8/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 8/2018 (II.17.) számú 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Elnököt, hogy szerződést kössön Győrfy Anikó alelnökkel.
Projektvezető
Feladat: a projekt teljes körű vezetése, előrehaladásának nyomon követése, a projekt tevékenységeinek előkészítése a projekt költségvetésének terhére.
A munkavégzésre irányuló jogviszony megbízás, melynek minimum 30 óra/hét projektre fordított időt kell tartalmaznia. A jogviszony időtartama 2018. 01.01-2020.12.31.
Díjazás: bruttó 354.000 Ft/hó

12 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

7/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 7/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2018. évi költségvetési tervét.

11 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

6/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 6/2018 (II.17.) számú 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2018. évi módosításokkal kiegészített munkatervét.

 

11 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

5/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés az 5/2018 (II.17.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét változatlanul 15 000,- Ft-ban határozza meg.

12 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 4/2018 (II.17.) számú 12 Igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

12 Igen,
0 nem,
0 tartózkodás

3/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 3/2018 (II.17.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Apró Lépések Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Keresztesi Koppányt, az Alapítvány az Autista Gyermekekért nevében eljáró természetes személyt: Refle Gyöngyit a Szavazatszámláló Bizottság tagjának. Az ALAUTI civil társaság nevében eljáró természetes személyt: Papp Viktóriát a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

10 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2/2018 (II.17.) 2018. 02. 17.

A közgyűlés a 2/2018 (II.17.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Schmidt Ferencnét és a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület nevében eljáró természetes személyt: Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

9 igen,
0 nem,
1 tartózkodás