# Időpont Tartalma Hatálya Arány
2013/I. (V. 11.) 2013. 05. 11.

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Paukert Viktóriát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Paksi Pál Zoltánnét és Orosz Lászlónét.

2013/II. (V. 11.) 2013. 05. 11.

A Közgyűlés megválasztotta a szavazatszámláló bizottság elnökének Doszpoly Orsolyát, tagoknak Cselényi Orsolyát és Nagy Barnát.

2013/III. (V. 11.) 2013. 05. 11.

A Közgyűlés „Az Elnökség beszámolóját a 2012. évi munkáról” elfogadja.

2013/IV. (V. 11.) 2013. 05. 11.

A Közgyűlés elfogadja az AOSZ 2012. évre vonatkozó „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete”-t, valamint az AOSZ Befektetési Szabályzatát.

2013/V. (V. 11.) 2013. 05. 11.

a Közgyűlés elfogadja az AOSZ 2013. évi munkatervét és 2013. évi költségvetési tervét, valamint az elnök tiszteletdíjának összegét, és azt, hogy az ügyvezető titkár bérét az elnökség határozza meg.

2013/VI. (V. 11.) 2013. 05. 11.

a Közgyűlés megválasztja Kővári Editet elnöknek, Ébner Gyulát és Szántó Tamást alelnöknek, Jakubinyi Lászlót és Dr. Zakár Andrásnét elnökségi tagnak, Morvai Juditot, Balogh Istvánnét és Szalkainé Haraszti Krisztinát felügyelő bizottsági tagnak.

2013/VII. (V. 11.) 2013. 05. 11.

a Közgyűlés elfogadja a 2013-as Kongresszus szervezéséről tartott beszámolót, valamint a BA Center Kft. Egyszerűsített Beszámolóját a 2012. évi üzleti évre.

2013/1. 2013. 01. 26.

A Közgyűlés megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Kapitány Imolát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hendrich Beát és Szántó Tamást.

2013/2. 2013. 01. 26.

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta a közgyűlési napirendi pontok sorrendjének változását.

2013/3. 2013. 01. 26.

A Közgyűlés megszavazta a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyét, akik Balogh Istvánné, Szalkainé Haraszti Krisztina és Herfert Krisztina.

2013/4. 2013. 01. 26.

: A Közgyűlés a fenti szavazati arányban megszavazta a Felügyelő bizottság tagjának Kővári Editet.

2013/5. 2013. 01. 26.

A Közgyűlés a Az Elnökség beszámolóját a 2012. évi munkáról: a szakmai és pénzügyi beszámoló a 2012. évi munkaterv és a 2012. évi költségvetési terv módosítása alapján nem fogadja el.

2013/6. 2013. 01. 26.

A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály tervezet szerinti módosítását