Felelős munkatárs E-mail cím
dr. Kálozi Mirjam drmirjamkalozi@esoember.hu

aoszjogsegely@gmail.com

Mit nyújt?

 • általános tájékoztatás az autizmussal élők és családjaik számára az őket érintő jogszabályok tartalmáról, segítség nyújtás azok értelmezésében
 • azon források megjelölése, ahol hiteles információk találhatók
 • egyedi ügyekben konzultációs lehetőség biztosítása, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás
 • jogi képviselet kizárólag szűk körben, közérdekű vagy precedens értékű ügyekben egyéni elbírálás alapján

Amiben tudunk segíteni:

A fogyatékossággal illetve az autizmussal közvetlenül összefüggő:

 • cselekvőképességgel, gondnoksággal kapcsolatos kérdések
 • nevelési, oktatási jogviták.
 • család támogatásokkal, szociális pénzbeli ellátásokkal és egyéb a fogyatékosság alapján járó juttatásokkal, kedvezményekkel kapcsolatos problémák
 • természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek (intézményi ellátások, támogató szolgálat stb.)
 • a fogyatékos személyek munkavállalásával összefüggő jogi problémák
 • megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásaival és rokkantsági járadékkal kapcsolatos ügyek
 • egyes családjogi és öröklési jogi kérdések
 • személyiségi jogok megsértése és az egyenlő bánásmód megsértése miatti jogviták.

Amiben biztosan NEM tudunk segíteni:

hiteltartozással kapcsolatos ügyek

 • végrehajtási ügyek
 • válóper
 • kártérítési ügyek
 • büntető ügyek
 • adótanácsadás
 • gondnokság alá helyezési eljárásban jogi képviselet
 • ügyvédi ellenjegyzést igénylő okirat szerkesztés (ingatlan ajándékozás, adásvétel, öröklési szerződések stb.)

Telefonon és személyesen általában hétfői és szerdai napokon 10-16 óra között az AOSZ irodában. Személyes konzultáció előzetes bejelentkezés alapján lehetséges!

Telefon: 06 20 575 2111

Válaszadás az ügy bonyolultságától és egyéb körülményektől függően általában 10 munkanapon belül.

Erre figyelemmel az azonnali intézkedést igénylő, sürgős, valamely jogvesztő határidő előtt 1-2 nappal történő megkeresésekre az időben történő válaszadás nem garantált!