Vezető neve: Pálmai Zoltán, e-mail: zoltan.palmai@klik.gov.hu

Cím: