1. A szolgáltatások rendszeres igényfelmérésre épülnek, a szolgáltatási térképnek és a hatékony kommunikációnak köszönhetően azt reméljük, hogy 20 %-al több autizmusban érintett család jut megfelelő színvonalú segítséghez, mely a jóléti szolgáltatások javulásához vezethet.
  • Az igénybevételéről készült eddigi és jövőbeli összegző dokumentáció összehasonlításával, ezt követő TEAM értékeléssel javítható a szolgáltatások igénybevételének aránya.
  1. Megalapozódik a jól strukturált és jól szabályozott, egységes stratégia mentén dolgozó országos érdekvédelmi tevékenység, melynek eredményeként az AOSZ támogatottsága nő.
  • A szervezet működését szabályozó iratokba az együttműködéseknek és visszacsatolásoknak köszönhetően kialakulnak, majd bekerülnek az új struktúra elemei, a bázisszervezetek stratégiája elkészül, mely az AOSZ stratégiájára épít.
  1. Kiegyenlítetten, az ország egészét lefedve minden területen (Budapesten 1, vidéken 9 helyszínen) elérhető olyan autizmussal élő személyek érdekeit védő, az AOSZ-szal szorosan együttműködő civil szervezet, mely:

3.1. A különböző érdekvédelmi (pl. helyi lobbi, társadalmi szemléletformálás, családsegítő szolgáltatások, adatok, információk nyújtása) aspektusok mindegyikében magas színvonalon tevékenykedik.

– mentorálás útján történik

3.2. Erőforrásai adottak a tevékenységek folyamatos ellátásához.

– TEAM kiértékelés

3.3. Helyi szinten ismert, elérhető szolgáltatásokat nyújt autizmussal élő társaink és családjai számára, tudásával és ismertségével elősegíti az autizmussal élők és családjaik be-, visszailleszkedését a társadalomba.

– a szolgáltatás igénybevételéről készülő összegző dokumentáció és annak TEAM értékelése

3.4. Becsatornázza a felmerülő igényeket, szükségleteket, összegyűjti az érdekvédelmi szempontból fontos információkat, adatokat, képes arra, hogy előkészítse az országos döntéshozási mechanizmusokat.

– az együttműködési megállapodásnak megfelelő módon történik az együttműködés dokumentálása

3.5. Folyamatos, magas színvonalú munkájának köszönhetően közismert a társadalom egyéb szereplői számára, proaktívan elősegíti az autizmus specifikus szolgáltatások szükségességének elfogadását és létrejöttét.

– beszámoló útján kerül rögzítésre a végzett tevékenység és annak hasznosulása

3.6. Felkutatja és elősegíti az Asperger szindrómával élő társaink egymásra találását, közösségbe tömörítését.

– az Asperger szindrómás személyekkel történő találkozások beszámoló útján kerülnek dokumentálásra, magasan képzett és tapasztalt mentor közreműködésével történik

3.7. aktívan kommunikál a működési területén és az AOSZ-szal egyaránt.

– kommunikációs munkatárs segítségével, kommunikációs terv készítésével, egységes kampányokban történő részvétellel mentorált közös munka.

Az AOSZ erőforrásai összhangba kerülnek a feladatokkal, a bázisszervezetek fejlődésének és a hálózati együttműködésnek köszönhetően, így az AOSZ és a bázisszervezeteinek a kapacitása egymásra hatva megerősödik, a szolgáltatások megalapozottabbak, hatékonyabbak és egyre több család számára elérhetőek.

A feladatok ellátása átrendezők, megoszlik, mindenki a szintjének megfelelő tevékenységet végzi jól szervezett módon, összhangban, ettől az érdekvédelmi tevékenység erősödik.

A vidéki bázisszervezetek hálózatba kapcsolásával az érdekvédelmi tevékenység széleskörűbb és megalapozottabb információkra épül, még több autizmusban érintett család meg tudja jeleníteni az érdekeit az országos folyamatokban, a demokratikus értékek egyre jobban érvényesülnek, ezáltal feltételezhető, hogy nő az aktivitás, a részvétel.

A projektnek köszönhetően az AOSZ működése egy sokkal magasabb szintre tud lépni az országos érdekvédelem mértéke és minősége, az autizmusban érintett családok társadalmi részvétele jelentős mértékben javulhat.