Az AOSZ hosszú távú célja, hogy az autizmus területén tevékenykedő érdekvédelmi hálózat Magyarországon kiépüljön. Az AOSZ-nak jelenleg 60 civil szervezeti tagja van, melyeket szinte kivétel nélkül szülők alapítottak. Működésükre jellemző, hogy a tagságuk aktivitása a személyes mindennapi nehézségeik következtében hullámzó. Az helyi szinten szórványosan fellelhető, részterületeket felölelő sikerek hátterének vizsgálatával, az abból megszerzett tapasztalatokkal, tudással a tagszervezeteinek megerősödését kívánja elérni, tehát a tudást tovább kívánjuk adni. Az AOSZ a most
megerősíteni kívánt bázisszervezeteknek különös figyelmet szentel, mert a projektidőszak végét követően az ő koordinációs és mentor tevékenységükkel kívánjuk elérni a további szervezetek bevonását a hálózatosodásba. Jelen projekt a hálózat kiépítésének egy első lépcsője, mely folyamatos értékelést, visszacsatolást kíván tőlünk, a most megszerzett tapasztalatok és eredmények a további hálózat építési szakaszokban fognak hasznosulni. A megszületett anyagok és a szervezet működését szabályozó mechanizmusok ismertek lesznek, tovább adhatóak. A folyamatos nyomon követés és TEAM értékelés nagyban meghatározza a folyamatok alakulását, mely ebben az időszakban nem bejósolható, de annak tapasztalatait is be kívánjuk építeni a továbbadott értékek közé.
A projekt során 1 budapesti és 9 vidéki szervezet válhat régiós érdekvédelmi bázissá. Az önszerveződés további szintjeinek, az aktivitásnak a növekedését is reméljük. Számítunk az autizmussal élő személyek jogainak érvényesülését elősegítő helyi civil összefogásra és az állami szektorral való együttműködésre, a piaci szektorral való kölcsönös érdekeken alapuló együttműködésre rövid és hosszú távon.
A társadalmi szereplők, közszolgáltatások (azon szereplők, akikkel pl. utazás, bevásárlás, betegség, stb. során kerül kapcsolatba az autizmussal élő társunk) irányából egyre gyakrabban megjelenik az igény az autizmussal élő gyermekekkel és felnőttekkel való foglalkozásban való segítségnyújtásra. Ma még gyakori az is, hogy csak külső, érdekvédelmi nyomásra jelenik meg az autizmussal élő személyek és családjai speciális igényeinek a figyelembevétele. Fontosnak gondoljuk, hogy információval segítsünk az élethossz tekintetében és az élet minden területén megjelenő minden szereplőt a társadalmi befogadás, az autizmussal élő személyek és családjaik életminőségének segítése érdekében. A projekt a hálózatépítési folyamattal azt is szeretné elérni, hogy földrajzilag kiegyenlítetten megfelelő mennyiségű és valós információ kerüljön be a köztudatba az autizmusról, legyen elérhető érzékenyítő szolgáltatás, valamint megfelelő adatbázis, háttéranyag azok számára, akiknek a tevékenysége ezt megkívánja. Ennek elérésével és jó kommunikációjával létrejöhetnek olyan bázishelyek, melyek mindenki számára ismertek, a projektidőszakot követően jó szervezéssel átvihetőek az érdekvédelem további szintjeire.
Egyre több információ jelenik meg autizmusról és arról, hogy hol lehet ezzel kapcsolatban még többet megtudni, így a társadalmi megítélés és elfogadás tekintetében pozitív és felgyorsuló változást szeretnénk elérni.
A projekt hosszú távú vizsgálatának eredményeit a kormányzat irányába a stratégiai szintű elvárások, megoldások alátámasztásához kívánjuk felhasználni az autizmussal élő társaink érdekeinek védelmében. Célunk, hogy a kormányzati és minisztériumi szereplők megfelelő mennyiségű és minőségű autizmus információkhoz, az előfordulási gyakoriság, a problémák és a hiányterületek felismeréséhez és alátámasztásához szükséges mennyiségű adat birtokában legyenek a hálózatfejlesztésnek köszönhetően. Így az AOSZ elengedhetetlen és hatékony megoldások kikényszerítését kívánja elérni.