Védett fogyasztók az áramszolgáltatóknál

Van segítség, ha egy fogyatékos gyermeket nevelő család nem tudja befizetni egy ideig az áramszámlát. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmező rendelkezései szerint vannak un. védett fogyasztók, amelyek kedvezményeket, könnyítéseket kaphatnak díjfizetés elmaradása esetén: részletfizetési kedvezményt, vagy fizetési haladékot, sőt az áramot sem lehet náluk kikapcsolni:

 

„3. § 19. Fogyatékkal élő fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül…

 

  1. § (5) A fogyatékkal élő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a fogyatékkal élő fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Az ilyen esetben az előre fizető mérő felszerelésének költségei a villamosenergia-kereskedőt terhelik, és az előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a fogyatékkal élő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.”

 

A fentiekre jogosult fogyasztónak írásban kell kérnie a helyi áramszolgáltató ügyfélszolgálatán, hogy nyilvántartásba vegyék mint védett fogyasztót. Akit már nyilvántartásba vettek, annak a védettséget minden év március 31-éig évente kell igazolnia.