Szeptemberi hírlevél

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 
Idén is megrendezzük az Autizmus Napja konferenciát a szakmának és az érintetteknek. Időpontja október 22. Helyszíne: Uránia Nemzeti Filmszínház (Budapest). A program az Uránia Kávézóban zajlik 08.00 és16.00 óra között. Filmvetítés: a 60 férőhelyes Fábri teremben: 11.00-13.00 óra között. Egyesületünk a tagszervezeteit kívánja bemutatni ezen a rendezvényen. Kérjük, segítsék javaslataikkal, ajánlataikkal szervezomunkánkat! A részletes programot októberi hírlevelünkben közöljük tagjainkkal, illetve előfizetőinknek és partnereinknek meghívót küldünk.

 

2004. július 30-i dátummal levelet kaptunk dr. Csehák Judittól, a közelmúltban alapított Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány elnökétol. A levélben tájékoztatást kaptunk a közalapítvány céljairól, munkájáról, elérhetoségérol. A közalapítvány címe: 1051 Budapest, Akadémia utca 3. Telefon: (1) 475-5730 , Fax: (1) 312-3236. Internet elérhetősége: www.jogvedok.hu

 

 


 

Tagdíj 
Egyéni tagjaink közűl még 81 fő nem rendezte tagdíját 2004-re. Kérjük, hátralékukat szíveskedjenek haladéktalanul befizetni. Elveszett csekket kérésre szívesen pótlunk.

 

 


 

Elszámolt pályázat 
Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium az értelmi fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek 2003-ban kiírt, a működési költségtámogatásra szóló pályázatának elszámolását – határidő-hosszabbítási kérelműnk jóváhagyásával – tagszervezeteink nevében is, 2004. augusztus 11-én postáztuk.

 

 


 

Benyújtott pályázatok 
Az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által – “Értelmi fogyatékos vagy autista személyek szervezetei”-nek muködési költségtámogatásra kiírt pályázatra – a lehetőséggel élő 8 tagszervezettel együtt – a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtotta. A pályázatért felelős személy Kocsis Alajos ügyvezető titkár.

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) országos hatókörű civil szervezetek működési célú támogatására írt ki pályázatot, melyen az AÉE is indult, és indult az NCA civil önszerveződés, szakmai és területi együttműködés kollégiuma által kiírt pályázaton is: az Autizmus Napja 2004 költségeire kért támogatást; az NCA szolgáltató, fejlesztő és információs kollégiuma által kiírt pályázaton, az Autista info információs zsebkönyv kiadására pályázott az egyesület. Az NCA pályázatokért felelős személy dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika alelnök.

Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által országos hatókörű ernyőszervezeteknek 2005-től folyósítandó költségvetési soron történő támogatására kiírt pályázatára az alábbi programokkal pályázott az egyesület elnöksége: Autisták Érdekvédelmi Egyesülete központ működtetése, érdekvédelem. Hálózat működtetése. Folyóirat és információs kiadványok költségei. Farmhálózat kialakítása. Egyesületi honlap készítése és működtetése. Üdültetés és szabadidős tevékenységek szervezése. Pedagógiai, jogi, érdekvédelmi tanácsadás. Akkreditált, autistaspecifikus “baby-sitter” szolgáltatás. Autizmus Napja 2005. Országos autista-adatbázis létrehozásának előkészítése. A programokat az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999 (XII. 10.) országgyűlési határozat és az 1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló jogforrásokra hivatkozva határoztuk meg. A pályázatot Faragó Ferenc elnök, dr. Szilágyiné dr. Erdos Erika alelnök és Ébner Gyula elnökségi tag készítette el. A programok végrehajtásáért az egyesület elnöksége vállalja a felelősséget.

 

 


 

Az egyesület életéből 
A Civil Műhely 2004. szeptember 2-án tartotta ülését az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Akadémia utcai épületének I. emeleti Tükörtermében. A tanácskozáson a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, továbbá a pénzügyminiszter által a kormány elé előterjesztésre kerülő “A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásáról” szóló kormányrendelet módosítása került megvitatásra. Egyesületünket a tanácskozáson Löfflerné Orbán Györgyi alelnök képviselte.

 

 


 

Aláírásgyűjtés

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Foiskolai Karának Hallgatói Önkormányzata Kiáltvány a gyógypedagógia megmentésért címmel aláírásgyujtésbe kezdett a nyár elején, mert a kormány csökkentené a gyógypedagógus-képzés állami normatíváját. A csökkentés főleg a gyakorlati képzést érintené. Körülbelül 20 ezer aláírás gyűlt össze, melyet eljuttattak a Miniszterelnöki Hivatalhoz. 
Hogy a 2005-ös költségvetésnél az új miniszterelnök figyelembe veszi-e a gyógypedagógusok kérését, azt hamarosan megtudjuk, valamint azt is, hogy az új felsőoktatási törvény (elfogadásra vár), hogyan rendelkezik e speciális szakról, mely a fogyatékos emberek esélyegyenlőségéhez vezető út egyik fontos területe.