Szakmai műhely pedagógusoknak

A fővárosban szakmai műhelyt alakítottak azok a gyógypedagógusok, akik autistákkal foglalkoznak. Hívnak és várnak mindenkit a soraikba, és nem csak gyógypedagógusokat

 

Olyan magától értetődő a kezdeményezés, hogy az ember arra gondol: miért csak most? A Fővárosi Pedagógiai Intézetben a gyógypedagógia szakterületével foglalkozók elhatározták, hogy megalakítják az Autista Gyermekeket Nevelő Tanárok Fővárosi Szakmai Műhelyét.  Hívásukra január 23-án, tizenhárman jöttek el a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe. A szakmai műhely gondozásával dr. Gáborné Seres Krisztina szaktanácsadót bízták meg.

Krisztina nem bízott semmit a véletlenre: előadásában felvázolta a célokat, a találkozások jellegét (legalább kéthavonta a gyakorlatra irányulva stb.), a témákat, begyűjtötte a jelenlévők ötleteit, majd zárásképp kijelölte, ki fogja a következő alkalommal „végrehajtani” a feladatot. Maga is gyakorló pedagógus, tizenöt éve foglalkozik autistákkal. Egyéni tanár a XX. kerületi Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézményben. Négy éve a pedagógiai intézet sajátos nevelési igényűek pedagógiája szakterület külső szaktanácsadója.

Ő sem autizmussal foglalkozó tanárként kezdte, hiszen az első, kimondottan autizmusspecifikus képzést most februárban indítja a gyógypedagógiai főiskola. 1980-ban végzett a Bárczin oligofrén- és szurdopedagógia szakon. Az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Autista gyermekek speciális pedagógiája továbbképző kurzusát 1995-ben végezte el. Azóta persze különféle továbbképzésen vett részt, és saját belső szükségletétől hajtva még magánúton is. Például akkor, amikor férjét a munka Kanadába szólította, ahová a család is vele ment. (Különleges nevelési igényű gyerekek a többségi iskolában, Kanada, Leth Brige). Elvégezte a special pedagógia szakot is, majd a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. Jelenleg az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, és disszertációjának témája mi más lenne, mint az autista gyerekek nevelése az iskolában.

Több uniós programban is részt vett. Februárban utazik Hollandiába egy új uniós projekt megbeszélésére az autizmus témakörében. A kétéves időtartamú projekt részt vevői tanárok, akiknek helyszíni tapasztalatszerzésre is lesz lehetőségük, ami megkönnyíti a jó gyakorlatok átvételét. A szakmai műhelynek is ez a célja, hiszen mint Krisztina mondta: „Az ember mindig magára marad az iskolában.” Viszont eszébe juthatnak jó megoldások, ha hallott róluk. Mert a tanítás nemcsak a felkészülés, hanem a rögtönzés tudománya is. A február végi műhelytalálkozó előadója szintén ő lesz: a strukturált oktatás bemutatását vállalta. Az elméleti részt a gyakorlatban tapasztalt megoldások egészítik ki. 

A műhely nyitott, nemcsak gyógypedagógusokat, hanem integrációban részt vevő pedagógusokat is várnak. Jelentkezni, érdeklődni Seres Krisztinánál lehet: seres.krisztina@freemail.hu.

F. Á.