Pártprogramok a fogyatékos emberekért

VÁLASZTÁS 2010 – Mit ígérnek a pártok az autista embereknek?

 

2010. április 11-én, vasárnap országgyűlési választások lesznek Magyarországon. Segíteni szeretnénk, hogy az autizmusban érintett családok, vagy elkötelezett szakemberek könnyebben dönthessenek, kinek adják voksukat. 

 

Az AOSZ februárban levelet írt minden, a választáson nagy eséllyel országos listát állító pártnak. Kérdésünk így szólt: „Mit tud az Önök pártjának programja kínálni az autista embereknek és családjaiknak?” Alant ábécé sorrendben olvashatják a válaszokat. Jó olvasgatást!

 

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség

 

A Fidesz a nemzeti ügyek kormányzására készül, melynek során egyik legfontosabb feladatának tekinti a szociális biztonság megteremtését

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt az általa képviselt emberi és politikai értékek körében kiemelt hangsúlyt helyez a szociális felelősség gondolatára, amelynek egyik alappillérét jelenti a szolidaritás, a társadalmi, szociális felelősségvállalás, s ennek keretében az esélyegyenlőség előmozdítása is.

A szociális szférán belül mindig is fontosnak találtuk a fogyatékossággal élők és az ő érdekeit képviselő civil szervezetek támogatását. Ezt az elmúlt években számtalan parlamenti indítványunkkal is bizonyítottuk. Sikerként könyveljük el, hogy kezdeményezésünkre – ha nem is eredeti formájában – a 2008. évi költségvetésben már önálló támogatási soron szerepelt az Autisták Országos Szövetsége. 

2007 decemberében a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elfogadta az Erős Magyarország című alapprogramot, amely a társadalom legfontosabb problémáira kíván választ és iránymutatást adni. Az alapprogramban rögzítettük a családok támogatásának fontosságát, különös hangsúlyt helyezve azokra a családokra, amelyekben fogyatékos, vagy súlyosan beteg gyermekek is élnek.

A fent leírtakon túlmenően – mindenek előtt – az alábbi intézkedéseket kell meghozni az autizmussal élő emberek és hozzátartozóik életminőségének javításáért:

– Álláspontunk szerint az autisták támogatása nem szűkíthető egyetlen szektorra. Egy átfogó fejlesztés keretében össze kell hangolni az egészségügyi ellátást, az oktatást, a foglalkoztatást és a szociális ellátásokat.

– Az oktatás és egészségügy területén dolgozó szakembereket az autizmussal kapcsolatos ismeretekre kell képezni, valamint biztosítani kell azt is, hogy az ellátórendszerekben minél több szakember rendelkezzen ehhez szükséges tudással.

– A külföldi kutatások tapasztalataival támogatni és fejleszteni kell azokat az eljárásokat, amelyek minél fiatalabb korban képesek diagnosztizálni az autizmust.

– Az autizmusspecifikus nevelési, oktatási ellátás fejlesztése a jövőben az egyik legfontosabb feladat lesz, mert képzés nélkül a foglalkoztatás növelése is nehezebben valósítható meg.

– Ugyanakkor egy komplex támogatási rendszer keretén belül lehetőséget kell biztosítani az autista gyermeküket nevelő szülők részmunkaidős foglalkoztatására.

Mindezeken túl – amint azt a családtámogatások területén is hangsúlyozzuk – a legfontosabb követelmény a kiszámíthatóság, biztonság, amely az elmúlt nyolc év szocialista családpolitikájában nem volt megtalálható.

   Zentai László 

kabinettitkár
Népjóléti kabinet

 

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)     

 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom vallja, Magyarország a magyaroké! Ez az egyértelmű igazság vezérel bennünket, és ennek az igazságnak a szakmai kifejtésére vállalkoztunk,amikor Radikális változás országgyűlési választási programját megalkottuk.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom nemzeti radikalizmus mellett kötelezte el magát. Ez azt jelenti, hogy a problémákat gyökeresen akarjuk megváltoztatni, nem csak tünetileg kezelni, a szőnyeg alá söpörni, ahogyan ezt az elmúlt évtizedekben tették. A radikalizmus hiánya vitte oda az elmúlt húsz évben az országot, ahol most van.

Szolidaritás és felelősség című fejezet a Jobbik szociálpolitikai programjának egy része.

 

Alapvetéseink:

  – Erős állami szerepvállalás a szociálpolitikában

– Az otthonteremtés prioritásként kezelése

– Segély és támogatások munkához és egyéb feltételekhez kötése

– A hajléktalanok helyzetének javítása

– A fogyatékossággal élők helyzetének javítása.  

 A fogyatékkal élők is teljes életet élhessenek!

 

Az elmúlt húsz év

Magyarországon nincsenek pontos adatok a fogyatékkal élők helyzetéről.  A rendszerváltás óta tartó folyamatos gazdasági visszaesés eredményeképpen csökkenő foglalkoztatás a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzetére hatványozottan hatott. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását és munkaerőpiacon való elhelyezkedését a kormányzatok egyfajta szankcionálási rendszeren keresztül kívánták megvalósítani, ami önmagában nem elégséges. 

 

A szebb jövő

A Jobbik a fogyatékkal élők számára biztonságos életkörülményeket, segítő és szolidáris államot ígér. A fogyatékkal élőket tekintjük a ténylegesen rászoruló embereknek, akiknek olyan segítséget kínálunk, hogy az ne sértse azok önbecsülését.

Támogatjuk a fogyatékkal élő személyeket és közösségeket napi életvitelükben, rehabilitációjukban, foglalkoztatásukban és erős szakmai intézményi hátterükben. Felgyorsítjuk és befejezzük a közintézmények akadálymentesítését, támogatjuk a fogyatékkal élő embereket képviselő szakmai és civil szervezetek működését és az önálló életvitel mindennapjait garantáló állami hátteret.

A szociális szolgáltatókat, az intézményrendszert átláthatóvá és a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű emberek számára könnyebben elérhetővé tesszük.

A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok számára bővítjük a nappali és a bentlakásos intézményeket és a rehabilitációs foglalkoztatások körét bővítjük.

Megemeljük az ápolási díjak összegét és annak az értékét a mindenkori minimálbérhez rögzítjük.

A fogyatékossági támogatást jelentős mértékben megemeljük.

A korai szűrést és fejlesztést elősegítő komplex intézményeket hozunk létre, a fiatalok önálló életkezdését támogató átmeneti intézményeket működtetünk.

Kiemelt állami támogatást biztosítunk (járulék- és adókedvezmény formájában) azoknak, akik támogatóként, vagy foglalkoztatóként segítik a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációját.  

                                                                                                                          Kiss Gabriella

                                                                   Jobbik Magyarországért Mozgalom

                                                                   Szociális és családügyi kabinet

 

 

Lehet Más a Politika (LMP)     

 

A Lehet Más a Politika (LMP) álláspontja az, hogy a fogyatékos – köztük az autista – emberek aktív társadalmi részvételét kell támogatni. Az összes szakterületi intézkedést (szakemberképzések, családok támogatása és szociális ellátások, oktatás, lakhatás) ennek megfelelően kell kialakítani.

– Szakemberképzés. Az autizmussal kapcsolatosan a legégetőbb probléma talán a hatalmas szakember- és szaktudáshiány, amelynek fokozatos mérséklése kiemelt cél: a gyógypedagógus-képzésben mielőbb el kell indítani az autizmus szakirányt, de ugyanígy fontos az egyéb pedagógus-, az orvos- és szakápoló-, valamint a szociális szakemberképzésekbe is beilleszteni autizmus szaktudást. Segíteni kell, hogy a meglévő tanfolyamok és képzések minél hozzáférhetőbbek legyenek. 

– Családok, szociális szolgáltatások. A fogyatékos gyermeküket otthonukban nevelő családok támogatási rendszerét a valós szükségletekhez kell igazítani. A súlyos fogyatékos (autista) ember nevelésétől leterhelt családok kapjanak több segítséget: legyenek elérhető házi segítségnyújtók, álljanak rendelkezésre megfelelő mennyiségben és elérhető távolságban nappali intézmények és átmeneti otthonok a családok tehermentesítésére. Ennek ráadásul – a szülők felszabadulásával és munkába történő visszatérésével – pozitív hatása lehet a munkaerőpiacra is.  

– Stratégia, oktatás. Az Országos Autizmus Stratégia néven ismertté vált, az AOSZ által elkészített, Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) korm. határozat módosításáról szóló 1038/2010-es kormányhatározatban foglalt intézkedések következetes végig vitelét nem szabotálhatja el a következő kormány. Mint ahogy azt az  állampolgári jogok országgyűlési biztosának az autista gyermekek jogairól szóló AJB-1438/2009 számú jelentése bizonyítja, az oktatás terén kiemelten sok a feladat. Ráadásul az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma meredeken nő, így fontos az oktatási intézkedések (iskolák felkészítése és segítése a minél szakszerűbb, autista gyermekek számára megfelelő oktatásra) mielőbbi elindítása.

– Lakhatás. Az LMP elkötelezett, hogy a fogyatékos emberek lakhatási szolgáltatásai terén az egyéni igényekhez igazodás elvét valósítsa meg. A nagy létszámú bentlakásos intézeteket mielőbb le kell bontani; ezek helyett kiscsoportos lakóotthonokat kell létrehozni. Elérhetővé kell tenni és ki kell dolgozni a lakhatás egyéb (pl. kísért/támogatott lakhatás) formáit is, mert ez jobban biztosítja az autista emberek aktív társadalmi részvételét is.

– Foglalkoztatás. Az autista embereknek is helyük van a munka világában: a védett és szociális foglalkoztatásban az autizmus sajátosságainak megfelelő – sok helyütt már működő – módszereket kell elterjeszteni, de ugyanígy fontos, hogy a nyílt munkaerőpiacra való kijutás nemzetközileg működő jó gyakorlatait is elterjesszük Magyarországon.

 

Szabó Tímea

szóvivő

Lehet Más a Politika

 

 

Magyar Demokrata Fórum   

 

Az MDF-nek írt leveleinkre nem érkezett válasz, így nem tudjuk, az MDF mit tervez az autista emberek életminőségének javítása érdekében.

 

 

 

 

Magyar Szocialista Párt     

 

Köszönöm, hogy levelükkel megkerestek minket és érdekli önöket, hogy a Magyar Szocialista Párt mit kíván nyújtani az autisták számára. 

Megkeresésére az alábbiakat közlöm:

– Pártunk mindent elkövet, hogy mind kormányon, mind ellenzékben elfogadja az országgyűlés és végigvigye a 2008-as „Országos Autizmus Stratégia” rendelkezéseit és megállapodásait.

– A támogatott döntéshozatal jogintézményével kapcsolatos további jogalkotási szabályokat, a jogszabály előkészítést is beleértve, 2011. március 31-ig elvégezzük.

– Elfogadtuk a Polgári törvénykönyvet, amiben szerepel a támogatott döntéshozatal rendszere is.

Az országgyűlés előtt fekszik számos jogszabály, amit ha törvényként nem tudunk elfogadni, akkor kormányrendeletként próbálunk érvényt szerezni nekik. 

Köszönjük, hogy kérdésével hozzánk fordult!

Török Zsolt

fogyatékosügyi ügyvivő

                                                                                                                                MSZP

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége   

Az SZDSZ-nek írt leveleinkre nem érkezett válasz, így nem tudjuk, az SZDSZ mit tervez az autista emberek életminőségének javítása érdekében.