Minisztériumi tájékoztató

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács augusztus 24-én tartott ülésének meghirdetett napirendi pontja az Új Magyarország Fejlesztési Tervről történő tájékoztatás volt. Az ülést Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter vezette, de részt vett rajta Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos is, aki bemutatta a fejlesztési tervet, kiemelten a fogyatékos embereket érintő céljait.  

A tanács egyhangúlag támogatta a Kiss Péter miniszter úr által megfogalmazott fő irányokat: 

  • a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, 
  • a foglalkoztatás ösztönzését és bővítését a védett foglalkoztatás rendszerének megerősítésével és a nyílt munkaerő-piaci munkavállalás elsőbbségével, 
  • a komplex rehabilitáció intézményrendszerének kiépítését, 
  • a fogyatékos emberek önrendelkezését erősítő, illetve a családban maradását segítő szociális intézményrendszer kialakítását. 

A tanács a civil oldal javaslata alapján dr. Hegedűs Lajos társelnököt delegálta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel történő kapcsolattartásra, melynek során az Országos Fogyatékosügyi Program és a fejlesztési terv összehangolására is sor kerül.  
Az ülésen Horváth Péter főosztályvezető úr bemutatta az Országos Fogyatékosügyi Program ÉFOÉSZ illetve SINOSZ által elkészített, a fogyatékos embereknek is könnyen érthető, illetve a siket embereknek szóló jelnyelvi adaptációs változatát. Az igen színvonalas kiadványok elérhetőek lesznek a minisztérium honlapján (www.szmm.gov.hu). 

További három kiadvány is megjelent: A fogyatékosság definíciója az Európai Unióban, a Tomari Határozat, valamint az Egyetemes tervezés, amelyek szintén elérhetőek lesznek a honlapon. 

A Kézenfogva Alapítvány megkezdte a Fogyatékos Embereknek Szolgáltató Civil Szervezetek Hálózatának építését (FOCIHÁLÓ). A hálózat célja az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista embereknek működési engedélyhez kötötten szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek közötti kommunikáció elősegítése, együttműködésük fejlesztése, a társadalmi részvétel erősítése a döntés előkészítési folyamatokban, civil képviseleti rendszer kialakítása területi és ágazati szinteken, civil küldöttek delegálása testületekbe. 

A kezdeményezés a tagok önkéntes vállalásán alapul, de számítanak az érintett érdekvédelmi szervezetek, így egyesületünk együttműködésére is. 

Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika