Márciusi hírlevél

Egyesületi közlemények

Az egyesület ez év január 13-i közgyűlésének határozata szerint az Esőember évi előfizetési díja 800 Ft. Kérjük előfizetőinket, hogy a mellékelt csekken az előfizetési díjat 2001. március 31-ig szíveskedjenek befizetni.

Az egyesületi tagdíj befizetésének határideje márcis 31., összege 1200 Ft/év, amely az Esőember előfizetési díját is tartalmazza. 

 

 

 


Rendezvénynaptár 

Előző, 2000. decemberi számunkban közölt rendezvényeink dátumai az alábbiak szerint változnak:

Szülőtréningek a Benedek Elek Általános Iskolában (Budapest, XIV. Álmos vezér útja 46.)

2001. március 24., április 21., május 5., május 26., valamint június 9. – valamennyi szombaton. A tréningek kezdési időpontja 13 óra és 16 óráig tart. Tréningvezető: Gálfi Anikó.

Az előzetesen már meghirdetett májusi közgyűlés és szakmai nap időpontja változatlanul május 12., helyszíne a Tamás Alajos Közösségi Ház (Budapest, II. Rómer Flóris utca 2-4.)

 


 

Az ÉTA Országos Szövetség Pesti régiója ebben az évben új előadássorozatot indít. Az előadások Budapesten, az ÉTA Központban lesznek (1158 Budapest, XV. Molnár Viktor u. 94-96. Tel.: (1) 4140500, Tel./Fax: (1) 414-0501 ) Az alábbi rendezvényekre a részvételi szándékot levélben, telefonon vagy faxon kérik bejelenteni.

Március 23. 10 óra Munkahelyteremtés lehetőségei sérülteknek, a Szociális és Családügyi minisztérium által kiírt pályázati lehetőségek feltételei. Előadó Detrich Zsuzsafőosztályvezető, SZCSM.

Április 27. 10 óra Cselekvőképességet kizáró, illetve korltozó gondnokság jogai. ElőadóTomolák Katalin, Ombudsmani Hivatal. 
Május 25. 10 óra Egészségügyi és szociális intézményekben foglalkoztatotttak alkalmazásának feltételei, különös tekintettel a gyógypedagógusi munkakörre. ElőadóCziráki Andrea osztályvezető, SZCSM.

 

 


Hírek az egyesület életéből 

A Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Fogyatékosügyi Tanácsa február 9-én tartotta ez évi első ülését, melynek előkészítésére meghívták egyesületünket is a Civil Műhely február 8-ai tancskozásra. A tanácskozáson az alábbi napirendi pontokat vitatták meg a résztvevők az előzetesen tanulmányozásra megküldött kézirat alapján:

  • Javaslat a fogyatékosok, fogyatékosokkal együtt élő családok szociális üdülési támogatásának felosztására és az elosztás szempontjaira.
  • Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló kormnyrendelet tervezetének megtárgyalása.
  • Javaslat a tanács által véleményezendő jogszabályokra.
  • A Rehabilitation International (RI) európia régióra vonatkozó 2001-2004-es akcióterve tervezetének véleményezése és egyéb tájékoztatások (RI tagdíj és kampány a fogyatékosok jogairól szóló ENSZ egyezményért).
  • Tájékoztató a Szociális és Családügyi Minisztérium által a fogyatékos személyek szociális ellátását segítő támogatások címmel kiírt plyázati felhívásról. 

A tanácskozáson résztvevők előtt bemutatták a Szociális és Családügyi Minisztérium által támogatott elektronikus informatikai rendszer tervezetét, ami a fogyatékos, csökkent munkaképességű személyek, az őket képviselő, integráló szervezetek és szövetségek részére készült. A rendszer elnevezése: Fogyatékosügyi portál, megvalósításában szakmai partnerek a Stratégiakutató Intézet Kht. és az Offers Hungary Kft. Részletesebb tájékoztatás kérhető egyesületünk telefonszámán, vagy közvetlenül az Offers Hungary Kft-nél az (1) 410-4185-ös telefon-, illetve az (1) 410-4214-es faxszámon. A Civil Műhely tanácskozásán alelnökünk, Löfflerné Orbán Györgyi vett részt. 

 


 

Meghívót kaptunk a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől, Fertő Lászlótól “Az önkormányzati együttműködés lehetőségei az autizmussal élők szociális ellátásában” címmel február 21-én megrendezett tanácskozásra, Székesfehérvárra.

A tanácskozás témái voltak:

  • Az autizmus helyzete fejér megyében. (Előadók: Vámos Éva, Mahlerné Köfner Anikó, az Arany János Általános Iskola Autista Csoportjának vezetője, Faragó Csilla, a Pozsonyi úti óvoda munkatársa)
  • A civil érdekvédelmi szervezet részvétele az ellátásban, a feltételek megteremtése. (Előadók: Zarándok Jánosné és Tóth László a székesfehérvári Autista Gyermekek Szüleinek Egyesülete titkára ill. elnöke)
  • A szociális foglalkoztató intézmény működésének körvonalazása. (Előadók:Vámos Éva, Mahlerné Köfner Anikó)
  • Az együttműködés lehetőségeinek felmérése. Vitaindító hozzászólások.
  • Cselekvési terv megfogalmazása. 

A tanácskozást Fertő László elnökletével tartották meg, levezető elnök Vámos Éva, a Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság vezetője volt. A tanácskozáson részt vett számos Fejér megyei település polgármestere (pl. Dunaújvárosból Kálmán András), továbbá Balsai István (FIDESZ) országgyűlési képviselő, valamint Gógl Árpádnemrég leköszönt egészségügyi miniszter is. 

Egyesületünk részéről a meghívásnak eleget téve Faragó Ferenc elnök és Kocsis Alajos ügyvezető titkár segítették hozzászólásokkal és konkrét írásos anyaggal a székesfehérári szervezetet. A tanácskozás célja volt, hogy a felnőtté vált, a közoktatási ellátási rendszerből kikerült autista fiataloknak mielőbb megfelelő intézmény létesülhessen Fejér megyében. Ez az egyébként is egyedülállóan jó, modellértékű Fejér megyei ellátórendszer továbbfejlesztését célozza. 

 


Szülőtréning 

Sikeres volt az első, február 17-ei szülőtréning, melyen 25 fő, köztük egy-két nem tag, ill. szakember érdeklődő vett részt. Gálfi Anikó rövid bemutatkozása ill. bevezető előadása után a szülőkkel a családban és környezetükben történő kommunikáció nehézségeit, ellentmondásait és lehetőségeit dolgoztuk fel. Sok új fiatal szülőtársat is köszönthettünk. Az idősebb, tapasztalt szülők tanácsai nekik bizonyára nagy segítséget nyújtanak majd a kezdeti nehézségek leküzdésében. A jó hangulatú, végig igen nyitott beszélgetés végén a jelenlévők megegyeztek aban, hogy – tekintettel számos vidéki szülőtársunkra – korábban (13 órakor) kezdjük a következő tréningeket. Azt is megállapítottuk, hogy nem elég a tervezett három óra, így a tréningek négyórásak lesznek. (lásd a rendezvénynaptár időpontjait.) 

 


Rövid hírek 

A csepeli Esőgyermekekért Egyesület elnökével, Kormosné Jakubiszkó Margittal, valamint Kanyik Csabával, a csepeli egyesület szakmai vezetőjével készült riport jelent meg január 8-án a Népszabadságban, Az autizmus nem betegség, hanem állapot címmel.

Kérésre szívesen küldünk másolatot a riport teljes szövegéről. 

Szerkesztette: Kocsis Alajos