Levél a gondnokságról

A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításával kapcsolatban többször kérték egyesületünk véleményét. A véleményezésben nagy segítségünkre volt Tumann Imre és dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika. Május elején kaptuk kézhez, ugyancsak véleményezésre, az Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási államtitkárától most már a kormány-előterjesztés tervezetét, amellyel kapcsolatban az alábbi levelet kaptuk: 

Kedves Alajos! 

Átolvasva a cselekvőképesség, gondnokság intézményének módosításáról való előterjesztést, új javastatot tenni nem látom szükségesnek. Amennyire meg tudom ítétni, a változtatások jók, kérdés már csak a gyakorlati megvalósítás. Örömmel láttam, hogy két javaslatunk is bekerült az előterjesztésbe. Ezek:

 

  • 1.) A gondnok kirendelése 79§ (3) bekezdés. “Ha a gondnok az (1), (2) bekezdésben foglaltak szerint nem rendelhető ki, a gondnokolt számára hivatásos gondnokot kell kirendelni. Hivatásos gondnokul a fogyatékos emberekkel foglalkozó társadalmi szervezet (pl. egyesület) is kirendelhető.” 

 

    1. 2.) A gondnok tevékenysége 20/D§ (2) bekezdés. “A hivatásos gondnok kivételével a gondnok nem köteles éves számadásra, ha a gondnokoltnak nincsen vagyona és a munkaviszonyából származó jövedelmének, nyugdíjának, egyéb járadékának összege nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott mértéket.” 

Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika