Közös gondolkodás a fogyatékos emberekért

A Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) kétnapos szemináriumot rendezett Jogvédők és aktivisták a fogyatékos emberek jogaiért címmel, május 8-án, Budapesten. A szeminárium célja az Európa Tanács 2000. november 27-i, 2000/78/EK irányelvének megismertetése, az abban foglalt rendelkezések gyakorlati alkalmazása, a hazai tapasztalatok összegzése volt.  

Az irányelv a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódáltalános kereteinek kialakítását biztosítja, rögzíti a diszkrimináció tilalmát többek között a fogyatékosságra vonatkozóan, meghatározza annak fajtáit, az alkalmazható szankciókat, meghatározza a szükséges rendelkezéseket. Ez az irányelv szolgált alapul a magyar jogi szabályozásban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénynek.

A szemináriumon részt vett Barry Fitzpatrick, Richard Rieser és Pierre Baussand, az EDF munkatársai. A jó hangulatú, aktív munka során a résztvevők megismerhették az irányelv tartalmát, elmondhatták saját tapasztalataikat a diszkriminációval kapcsolatban, és megvitathatták azokat az előadókkal. A csoportos munka során konkrét eseteket vizsgáltak meg a résztvevők, majd azokat közösen megvitatták.

A második napon a magyar jogi szabályozás ismertetése, annak végrehajtási tapasztalatai adtak sok ismeretet a résztvevőknek. Végül a MEOSZ és a DeJure Alapítvány peres ügyeinek ismertetése, és a szeminárium eredményeinek összefoglalása zárta a napot.

A résztvevők átvehették az EDF és a FESZT közös kiadványát, a Jogvédők és aktivisták kézikönyvét, amelyet elektronikus úton eljuttattunk az AÉE tagszervezeteihez.

Egyesületünket a szemináriumon Kovács Marianna, Ébner Gyula és dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika képviselte.

*

Május 13-án, szombaton, két rendezvényt is tartott egyesületünk. A nap első felében a Nemzeti Civil Alapprogram által, a határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítésére, a közös programok szervezésére kiírt pályázat segítségével, öt határon túli, az autisták ellátása érdekében tevékenykedő civil szervezet képviselőit láthattuk vendégül. A rendezvény célja egymás megismerése, az együttműködés területeinek, lehetőségeinek feltérképezése volt. A kapcsolatépítés jegyében a találkozóra meghívást kaptak az autista majorsághálózat kialakításában résztvevő szervezetek is. 

Ahány ország, annyiféle megoldás az autizmus ellátásban. Közös jellemző volt, hogy a hiányosságok ellenére az iskoláskorú gyermekek ellátása tekinthető a leginkább megoldottnak. A legégetőbb szükség mindenhol a felnőttek ellátásában – lakhatás, munkalehetőségek – jelentkezik. Bach Katalin Zágrábból érkezett, és elmondta, hogy az új szabályozás miatt Horvátországban az autizmus kikerült a fogyatékosságok kategóriájából, így minden addigi kedvezményüket elvesztették. A legtöbb vágyakozó sóhaj a Szlovákiából érkezett Lovas Mária beszámolójának hallgatása közben szakadt fel a hallgatóság soraiból, amikor ismertette az autista sérülteket és családjaikat támogató szlovák szociális rendszer juttatásait. Olyan juttatásokról értesültünk, amelyek minden magyar családnál vágyálmot jelentenek: szükségletekhez igazodó, államilag finanszírozott személyi segítség; gépkocsi szerzési támogatás, több mint egy millió forintnak megfelelő értékben – csak hogy a legfontosabbakat említsem.

Minden résztvevő szervezet nehézségként értékelte a szülői aktivitás hiányát, legtöbben szinte egyedül, a családjuk segítségével vívják mindennapi küzdelmeiket autista gyermekük, és a többi autista gyermek ellátásának javítása érdekében.

Az elhangzottak alapján elmondható, hogy a jogok, a hatályos jogszabályok hazánkban a leginkább kidolgozottak a fogyatékos emberek érdekében, a gyakorlatban történő megvalósítás viszont még sok teendőt ad mind a civil, mind a kormányzati szerveknek.

A találkozót minden résztvevő örömmel üdvözölte; a további együttműködés szükségessége és igénye fogalmazódott meg, amikor elhatároztuk, keressük annak lehetőségét, hogy évente legalább egy alkalommal sor kerüljön a közös, remélhetőleg bővülő létszámú találkozóra.

Külföldről érkezett vendégeink voltak:

  • Reménysugár Segélyalap, Újvidék, Szerbia-Montenegró: Szomorú Károly és dr. Molnár Márta;
  • Pro Autist Alapítvány, Székelyudvarhely, Románia: Péter Edit és Ambrus Ágnes;
  • Caritas Catolica – BACH iroda, Nagyvárad, Románia: Molnár Ildikó. 
  • SPOSA Dunajská Streda, Dunaszerdahely, Szlovákia: Lovas Mária;
  • Udruga “Kisni covjek”, Zágráb, Horvátország: Bach Katalin és Jasmina Frey Skrinjar

A nap második részében a közel 50 érdeklődő meghallgathatta Farkas Edit szakember ésVass Mária szülő beszámolóját angliai tanulmányútjukról, melynek során 2006. márciusában látogatást tettek a National Autistic Society (NAS), azaz a brit országos autista szülőszövetség központjában, és az általa fenntartott szolgáltató intézményekben. A beszámoló alkalmával az alábbi témák kerültek bemutatásra: 
 

I. 4-11 éves korú gyermekek iskolai ellátása, integrációs modell (Gay Elms Primary School)

II. A felnőtt ellátás formái:

1. Bentlakás és foglalkoztatás vidéken (Somerset Court) 
2. Bentlakás és foglalkoztatás városban (Croydon Service) 
3. Támogatás a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben (Prospects London)

III. A NAS mint szervezet feladatai, felépítése, működése

Az egyesület által kiírt, és a Nemzeti Civil Alapprogram által finanszírozott pályázatból megvalósított tanulmányúton részt vett Szántóné Csefkó Mónika tagtársunk is, aki bár a beszámolón nem tudott részt venni, de mind az előkészítésben, mind a beszámoló kidolgozásában aktívan közreműködött.

Nagyon sok hasznos információval, és főként szakmai anyaggal érkezett haza a kis csapat Angliából. Az útról olvashatnak az Esőemberben – (lásd:itt ) -, a szakmai anyagokat pedig – a NAS-sal való egyeztetés után – szeretnénk felhasználni gyermekeink érdekében. 

Külön öröm volt, hogy a határon túli magyar szervezeteknek azonnal hasznos információkat sikerült nyújtanunk, hiszen ők is részt vettek a beszámolón, amelynek színvonalas megrendezéséhez nagymértékben hozzájárult a Fővárosi Önkormányzatnál elnyert pályázati támogatás.

Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika