Intézménylátogatás Krakkóban

Krakkói utunk során három olyan intézményt tekinthettünk meg, ahol autista gyermekek ellátása történik. Elsőként egy speciális óvoda és általános iskola életébe nyertünk betekintést, amely egy oktatási központ önálló tagintézményeként működik.

 

Az óvoda a 2,5–10 éves korú gyermekeknek biztosítja az intenzív fejlesztést. Az iskolai részbe 10-16 éves korú gyermekek járnak. Mindkét rész egy épületben kap helyet. Az intézményben adottak a kedvező személyi feltételek, mivel a pedagógus-tanár arány 1:1. Az épületet és a személyi feltételeket állami finanszírozásból tartják fenn.

 

Speciális környezet, saját terem

 

Több szponzor segítségét is említette az intézményvezető, így láthattuk pl. a nagyobb bútorüzletek, játékkereskedők termékeit. Az iskola legfőbb támogatója a Lengyel Viselkedésterápia Egyesület. Az autista gyermekek oktatása, fejlesztése 1999 óta az ABA (alkalmazott viselkedésterápia) módszerével történik. Elmondásuk alapján a terapeuták tanulják, hogy hogyan tudják befolyásolni a viselkedést; törekednek a kívánatos viselkedés gyakoriságára és csökkentik a nem kívánatost.

A fejlesztés speciális környezetben zajlik. Minden gyermeknek saját terme van. Nagyon érdekes volt, hogy a termekbe belépve minden gyermekről részletes leírást (pl. mit szeret, mit nem stb.) láthattunk egy faliújságon. A módszerben fontos szerepet kap a tér–idő struktúra, amit természetesen minden gyermek egyéni szükségleteitől függően alakítanak ki, és ami a vizuális készségekre támaszkodik.

Legfontosabbnak tartják az azonnali megerősítést, jutalmazást. Ez történhet verbálisan, vagy tárgyakkal, étellel, vagy akár egy kedvelt tevékenység végzésének lehetőségével. Minden gyermeknek volt egy doboza, ahol a jutalmakat tartották, ezek közül választhatott mindig egyet. A terápia során az ajándékozást egyre jobban csökkentik. Nagy hangsúlyt fektetnek a családdal való együttműködésre is.

A látogatás során sok foglalkozásba belenézhettünk. A fejlesztés, oktatás többnyire kétszemélyes helyzetben történik. Szembetűnő volt az ott dolgozók lelkesedése, pozitív hozzáállása.

A második intézmény, ahova ellátogattunk: egy krakkói „magánklinika” autizmus központja. Az ide tartozó három intézményegység egyikében történik az autista és más fejlődési zavarban szenvedő gyermekek és fiatalok ellátása. Az intézményben a diagnózis mellett több terápiás szolgáltatást is nyújtanak az autizmussal élő személyeknek.

Az egyéni terápia célja felkészíteni a gyermekeket a kiscsoportos munkára, fejleszteni a szociális és kommunikációs készségeiket. Szoros az együttműködés a családokkal, amelyek megismerhetik a használt tanítási eszközöket, játékokat, technikákat, így otthon is tudják folytatni a terápiás programot. Mindebben szerepet kap a beszédterapeuta, pszichológus és a gyógypedagógus.

Az iskoláskor előtti készségek fejlesztésének programja 3–6 éves korú gyermekeknek szól. Cél a szociális és kommunikációs készségek fejlesztése a kiscsoportos foglalkozásokon különböző játékokon keresztül. Helyet kap itt a zene, a művészet, a mozgás is. Itt is hangsúlyozzák a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást.

Iskoláskorú gyermekeknek szerveznek külön foglalkozást, ahol a szociális készségek fejlesztése és személyiségfejlesztés folyik, nagy hangsúlyt fektetve a különböző sport- és szabadidős tevékenységekre.

A kommunikációs készségek fejlesztésének programja alatt a gyermekeket egyéni és csoportos helyzetben is fejlesztik.

 

Támogató környezet mindenkinek

 

Látogatásunk során foglalkozást nem láttunk, viszont a részletes ismertető után körbevezettek minket. Mindenhol láthattuk, hogy protetikus (támogató) környezetben segítik az autista gyermekeket és fiatalokat.

Harmadik intézményként egy állami fenntartású speciális általános iskolát és speciális középiskolát ismerhettünk meg, ahová 6-tól 21 éves korig járnak a tanulók. Speciális osztályok vannak értelmileg akadályozott gyermekeknek, az autista gyermekek ellátása itt történik. Az osztályokban gyógypedagógusok tanítanak, a kisebbeknél gyógypedagógiai asszisztenst alkalmaznak. Az oktatás három szakasza: 1–3. osztályig tantárgyak nélküli oktatás; 4–6. osztályig a tantárgyak blokkokban való oktatása; középiskolai 1–3. osztályig tantárgyak szerinti oktatás. Az iskolában nem egyetlen módszert használnak, hanem több módszer elemeit alkalmazzák. Szolgáltatásaik: logopédia, beszédterápia, egyéni és csoportos fejlesztés, pszichoterápia, mozgásterápia, multimédia, különböző szakkörök. Óralátogatáson vehettünk részt az 1. osztályban, ahova 4 gyermek jár, közülük 1 autista kisfiú. Nagyon pozitív légkörű tanórát láttunk, ahol az előbb említett kisfiú jól érezte magát, bekapcsolódott a foglalkozásba. Az osztálytanító és beszédterapeuta közötti együttműködés láthatóan jó, a beszédterapeuta kezdte használni a PECS (képkártya-csere) módszerét a kisfiúnál. Szimpatikusnak találtam az iskola legfőbb célját: a tanulók felkészítését az életre.

Úgy gondolom, hogy három különböző intézménytípust láthattam, különböző módszerekkel, szerkezeti felépítéssel. Ami közös bennük, az a pozitív, elfogadó szemlélet, amit fontosnak tartok saját munkám során is.

 

 

 

Tálos-Bódis Edina, gyógypedagógus

Bp. Száraznád NOK