Hírek

A reform folytatódik A kormány összetételének változása az egészségügyi reform folytatását nem veszélyezteti – mondta Kökény Mihály egészségügyi miniszter az Önkormányzati Egészségügyi Napok VIII. kongresszusán. A nagy érdeklődéssel kísért, csaknem 300 résztvevő jelenlétében és aktív közreműködésével tartott fórumon a szaktárca vezetője a Weborvos érdeklődésére elmondta: e mostani tanácskozás is megerősítette, amit Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt az egészségügyi miniszteri meghallgatáson hangsúlyozott: a reformfolyamatok elodázhatatlanok. Ezért sürgető, hogy mielőbb a kormány, majd azt követően a parlament elé kerüljön a korszerűsített törvényjavaslat. A reform prioritásként kezeli az esélyegyenlőség megteremtését és a betegellátás biztonságát. 

 

Az ellátás-szervezésről

 

A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal az úgynevezett ellátás-szervezői koncepció (azelőtt irányított betegellátás) társadalmi vitájával kapcsolatban kijelenti, hogy változatlanul egységes nemzeti kockázatközösség fenntartását tartja szükségesnek, ennek érdekében a társadalmi biztosítási alapok kezelése állami felelősségi körben kell, hogy maradjon, és ebből következően a társadalombiztosítási alapok és az egészségügyi szolgáltatók közé harmadik szereplő nem kerülhet – jelentett ki Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A hátrányos megkülönböztetés még mindig napi valóság az EU-ban élő emberek számára, bár komoly sikereket is elértek. Az Európai Bizottság ezért vitairatot készített az esélyegyenlőségről és a megkülönböztetés elleni küzdelemrol, amelynek fő kérdése, hogy az Unió eddigi gyakorlata milyen módon javítható, erősíthető. Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal ezzel kapcsolatban augusztus 31-ig várta a magyar észrevételeket. A vitairat magyar nyelvű kivonata elolvasható az interneten is: 

http://www.eselyegyenloseg.hu/doc/vitairat_magyar.doc