Hírek

Családi Mikulás-nap  
December 3-án remek mikulás-napi összejövetelt rendezett az egyesület. A Tamás Alajos Közösségi Házban megtartott családi rendezvényen sokan voltak, és mindenki jól érezte magát. Lugossy Anna hegedű játéka nyitotta a napot, amelyen a Kormos család megint elbűvölte a hallgatóságot. A tíz gyermeket nevelő családban mindenki zenél, most énekeltek, furulyáztak, gitároztak. Már nem először jöttek el hozzánk, csak úgy, mint a táncházat tartó Kerényi Róbert és társai, akik mindig meg tudják táncoltatni a népes gyerek- és felnőttsereget. A nap meglepetése a Budapest Ragtime Band volt. Nem hiszem, hogy valaha is fölléptek autisták előtt, de ösztönösen tudták, hogyan kell a hallgatósággal kommunikálni, és hogyan lehet megénekeltetni az autista fiatalokat. Minden fellépő önzetlenségét, segíteni akarását bizonyítja, hogy lemondtak tiszteletdíjukról. Köszönet érte, mint ahogy köszönet a szervezőknek is: Kovács Mariannának, Penyák Valériának és Kocsis Alajosnak. 

Az összejövetel utáni takarításkor találtunk két gyerekpulóvert. Az egyesület Jókai utcai irodájában őrizzük őket, várva a jogos tulajdonosokat. 

 


Ombudsmani tiltakozás  
Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az egészségügyi miniszterhez és az Országgyűlés Egészségügyi bizottságához fordul, amiért a jövőben az állam nem vállal felelősséget a gyógyszerek okozta károsodásért. Az ombudsman véleménye szerint a kötelező védőoltások esetében alkotmányossági aggályokat vet fel a novemberben hatályba lépett jogszabály, ezért kezdeményezni fogja, hogy az erről szóló részt vegyék ki a rendelkezésből. Véleménye szerint, ha sem az orvos, sem a gyártó nem hibázott, a gyermeknél mégis szövődmény lépett föl, akkor ezért az államnak kell vállalnia a felelősséget. Az állam felelősségvállalása csak a kötelezően előírt védőoltásokra vonatkozik. 

 


Autista Központ lesz  
A címben megfogalmazott állítás még csak körvonalazódik. A szászhalombattai képviselő-testület már évek óta szorgalmazza, hogy a Pest Megyei Önkormányzat létesítsen regionális Autista Nevelési Központot. Ilyen még csak egy van a megyében, Cegléden. A megyei közgyűlés szeptemberi 30-i ülésén jóváhagyta a tervet. A két önkormányzat között most kezdődnek erről a tárgyalások, a város már felajánlott erre a célra egy épületet. Jelenleg hét autista gyerek tanul az Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnáziumban nem a legmegfelelőbb körülmények között. ?ket a központ megnyitásáig a Művészeti Iskola volt épületében helyeznék el, jobb körülményeket teremtve számukra. 

 


Névváltozás  
Az Autizmus Alapítvány által fenntartott Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központ 2005. 09. 01-től új néven működik tovább, mert EGYMI-vé alakult. 

Az új elnevezés: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. 

 


Pénz akadálymentesítésre  
A tervek szerint a 2006-os költségvetés tervezetében összesen 3 088 533 390 forintot különítenek el akadálymentesítésére, amit ezentúl “egyenlő esélyű hozzáférésnek” hívnak. A tárca ezzel szeretné jelezni, hogy nem csak a mozgássérültekre, hanem a többi fogyatékos emberre is gondol. A legtöbb pénzzel a Belügyminisztérium rendelkezik: 570 730 000 forinttal, utána a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium áll 503 146 000 forinttal. Az egészségügyi tárcának csak 200 000 000 jut, az Ifjúsági Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak pedig 150 122 000 forint. A kormány 2010-ig, éves lebontásban közölte, hogy mennyit szán(na) erre a célra. 

 


Országos Fogyatékosügyi Portál  
2005. december 3-án hivatalosan is megnyílt a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet működtette Országos Fogyatékosügyi Portál. Elsődleges feladatai közé tartozik a fogyatékossággal élő emberek tájékoztatása az őket érintő, róluk szóló eseményekről, jogszabályokról, intézményrendszerről. A fogyatékossággal élők járadékairól szóló közérthető jogszabályok már fent vannak és e-mailben megkérhetők a hozzátartozó űrlapok is. 

 


Egymilliós adomány  
A Holland-Magyar Kereskedelmi Egyesület egymillió forintot adományozott a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak. A pénzbeli támogatás a kórház alapítványán keresztül az ország egyetlen önálló, gyermektoxikológiai centrumának nyújt segítséget. Az összegről kiállított szimbolikus csekket Kibédi Varga Lóránt nyújtotta át – a CB Richard Ellis nemzetközi ingatlantanácsadó cég igazgatója, az egyesület igazgatótanácsának tagja – dr. Harmat Györgynek, a Gyermekkórház főigazgatójának és dr. Láng Klárának, a Toxikológiai és belgyógyászati osztály vezető főorvosának. 

 


Civilmarketing  
Az egyszázalékos felajánlások összegének kismértékű csökkenése, valamint a személyes felelősségvállalás kérdése volt a kiindulópontja a harmadik alkalommal megrendezett Civilkomp – Civilek a kommunikációs pályán elnevezésű konferenciának. A civil, az üzleti, a kormányzati, valamint a kommunikációs szféra képviselőinek jelenlétében zajló rendezvény célja, hogy megtalálja a hazai társadalmi célú kommunikáció, valamint a civilmarketing szerepét, eszközeit és lehetőségeit. A civil szervezetek fontos feladata az elkövetkező időszakban, hogy meg tudják szólítani azokat, akik forrásokat tudnak felajánlani – mondta a rendezvény fővédnöke Göncz Kinga miniszter. 

 


Egészségügyi beruházás  
November elején ünnepélyes alapkőletétel volt a Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum területén. Uniós támogatással 11 milliárd forintos egészségügyi beruházás kezdődik. A majdani Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum Közép-Kelet-Európában modellértékű: gyógyító, megelőző és utókezelő betegellátó központ lesz. A nálunk hiánypótló intézmény a tervek szerint 2007 őszén már betegeket fogad. 

 


A 3SZ véleménye  
A Szociális Szakmai Szövetség szerint a jövői évi költségvetés alapvető hibája, hogy nem átlátható: “A törvénytervezet nem tartalmaz az idei és korábbi évek kiadásainak összehasonlítását lehetővé tévő magyarázatokat, vagy (ami sokkal célszerűbb lenne) átszámított összehasonlító adatokat. Semmilyen erőfeszítés nem történt, hogy új fogalmak vagy csoportosítások esetén az olvasó sejthesse, hogy mi alakult át mivé, bizonyos területekre több vagy kevesebb pénzt szán a költségvetés. 

Egyszerűbben szólva, a legtöbb esetben a szövetség szakértői sem tudták nyomon követni a költségvetési törvényben szereplő változtatások mértékét és irányát.”