Helyünk Európában

Európa központi civil szervezete az Autism Europe (AE). Az autizmus területén dolgozik, tömöríti az uniós tagországok szervezeteit. Egy országból több szervezet lehet tagja az AE-nak. A felvételnek pontosan leírt előfeltételei vannak. Ezek megtalálhatóak az AE honlapján: www.autismeurope.org. Megvizsgálják a jelentkezők addigi munkáját, illetve mind egyéni tagként, mind szervezetként szükség van olyan ajánlókra, akik már tagjai az Autism Europe-nak.

Magyarországnak van néhány egyéni tagja, illetve két szervezet képviselteti magát: az AOSZ és az Autizmus Alapítvány. A tagok és a választott tisztségviselők önkéntes munkát végeznek, azaz nem kapnak érte semmiféle juttatást.

Az AE székhelye Brüsszelben van és ez nem véletlen. Itt dolgoznak az uniós döntéshozó szervezetek, így például az Európa Parlament, az Európa Tanács stb. Az Autism Europe munkája ezekhez az intézményekhez kapcsolódik. Ha az EU a fogyatékosokat – ezen belül az autizmussal élőket – érintő ajánlást, törvényi szabályozást stb. készít elő, az előkészítésbe mindig be kell vonnia a civil szférát, az adott fogyatékosság képviselőit. Ilyen esetekben az Autism Europe, illetve választott tisztségviselői reprezentálják az Európában élő autistákat. Vagyis az Autism Europe egyfajta hírközpont, ahol az autizmussal élők problémáit európai szinten összegyűjtik, továbbadják, képviselik, illetve az autizmussal kapcsolatos ajánlásokról tájékoztatják a tagszervezeteket. A legutóbbi ilyen ajánlás az autizmussal élő gyermekek oktatásáról és integrációjáról szólt, amit 2007. december 12-én írt alá az Európa Tanács. Az alábbi weblapon megtalálható angolul: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1226295&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

A magyar fordítás reményeink szerint hamarosan elkészül.

Mint írtam, az Autism Europe összefogja az európai szervezeteket. Az Európai Unióban 2013-ig rengeteg olyan pályázat lesz, ami kifejezetten civil szervezeteket és nemzetközi együttműködéseket céloz meg. Arra szeretném biztatni a Magyarországon, autizmus területén dolgozókat, hogy figyeljék ezeket a pályázatokat, és ha külföldi partnereket keresnek, forduljanak hozzám bizalommal.  Nagyon szívesen segítek hasonló területen dolgozó külföldi partnereket találni.