Gyermekvédelmi kézikönyv

Az 1997 novemberében életbe lépett törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapvető szerkezeti, módszertani, szakmai és szemléletbeli változásokat indított el. A szakemberek a velük szemben támasztott megváltozott követelmények teljesítéséhez nem kaptak elégséges képzést, szakmai segítséget és olyan segédanyagokat, elemzéseket, kézikönyveket, amelyek megfelelő módon segítették volna az eligazodást, értelmezést, gyakorlati teendőket. 

 

Ebben a könyvben arra tettünk kísérletet, hogy a veszélyeztetett, védelemre szoruló gyermekek több százezres csoportjára, a védelembe és a gondozásba vett több tízezer gyermek mellett, általános érvényű, valamennyi gyerekre és jólétükre vonatkozó elemzést és segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik velük kapcsolatban állnak, nekik és családjaiknak nyújtanak szolgáltatásokat. A szociális szakemberek, igazgatásban dolgozók mellett nagy szükségük van az itt olvasható ismeretekre mindazoknak, akik családokkal és gyermekekkel dolgoznak, illetve akik ilyen tanulmányokat folytatnak. 

 

A könyv ugyan nem ad választ minden felmerülő kérdésre, és remélhetőleg sokakat vitára is késztet, ami segítheti újabb kézikönyvek megszületését. E műfajban ez az első, és így mindenképpen kitűntetett figyelmet érdemel. 

 

(KJK-Kerszöv. Jogi és Üzleti Kiadó Kft.)