Ebédszünet: civil szervezetek kérdései

A Budapesti Szociális Forrásközpont (BSZF) Ebédszünet címmel beszélgetéssorozatot rendezett, amelynek 2008. február 27-én ez volt a témája: A civil szolgáltatók szándékos elsorvasztása-e a parlament célja a civil szervezetek diszkriminatív költségvetési támogatásával? – azaz miért is nem érvényesül a szektorsemlegesség elve a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások finanszírozásában? 

A beszélgetés résztvevői ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ: 

  • Miért preferáltabbak az önkormányzati társulások, mint a civil szervezetek? 
  • Kötelezze-e törvény az önkormányzatokat ara, hogy szociális költségvetésük meghatározott százalékát (pl. Angliában 85%) a nonprofit szektorról ellátás fedezeteként használják fel? 
  • Rögzítse-e jogszabály, hogy az önkormányzati feladatvállalást vállaló civil szervezetek elsőbbséget élveznek a szolgáltatásnyújtásban (mint pl. Németországban)?
  • Helyénvaló-e, hogy az állam sokkal szigorúbban szabályozza a nem állami fenntartású szolgáltatásokat?
  • Mi indokolja, hogy ellátási szerződést csak teljes ellátásra lehet kötni?
  • Miért csak a pénzfelhasználás és nem a szolgáltatás eredményessége számít “jó kimenetnek”?
  • Biztosan a legjobb modell-e az ellátások és szolgáltatások konstans alulfinanszírozottsága?

Néhány számadat arra, a 2008. évi költségvetési törvényből, hogy hogyan is valósul meg az azonos szolgáltatás, ám különböző fenntartású szolgáltató szerinti megkülönböztetés (8. sz. melléklet, 2.3-2.6 pontja).

A többcélú kistérségi társulások, illetve a sztv. (szociális törvény 120-122.§)  
ill. a gytv. (gyermekvédelmi törvény 96-97.§) alapján kötött  
szerződés szerinti ellátások támogatása

 

ellátási típusok többcélú kistérségi társulások az sztv. ill. a gyvt. alapján
szociális étkeztetés 6 500 Ft/fő nincs támogatás
családsegítés 320 Ft/fő 250 Ft/fő
házi segítségnyújtás 55 000 Ft/fő 35 000 Ft/fő
támogató szolgáltatások 3 500 000 Ft/szolgálat 1 000 000 Ft/szolgálat
gyerm. napközbeni ellátása 1 200 Ft/fő 500 Ft/fő

   
Ez csak néhány adat a finanszírozás anomáliai közül. Ugyanilyen oszlopsort összeállíthatnának azok a nonprofit civil szervezetek is, amelyek az autizmussal vagy a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtanak szolgáltatásokat. 

(A BSZF a Fővárosi Szociális Közalapítványon belül, önálló jogi személyiséggel rendelkező közalapítvány. Tevékenysége: szociális szolgáltató nonprofit szervezet, amely helyi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, szociális intézményeknek, szociális célú magánvállalkozásoknak nyújt segítséget. Honlapjuk: www.bszf.hu)