Családi pótlék saját jogon

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2001. július 1-jétől hatályba lépő módosítása értelmében, a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy 2001. július 1-jétől saját jogán jogosult családi pótlékra.

 

 

 

E rendelkezés értelmében 2001. július 1-jétől megszűnik a szülő részére tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyre tekintettel megállapított családi pótlék folyósítása. A saját jogú (tehát a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy részére történő) ellátás folyósításáért a területileg illetékes államháztartási hivatal családtámogatási és szociális irodájához kell fordulni.

Ha a családi pótlékot saját jogon igénylő tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, akkor a kérelemhez, azaz a gondnokság alatt álló személy jognyilatkozatának érvényességéhez, csatolni kell a gondnok adatait, és a gondnokság alá helyezésről szóló bírói ítélet fénymásolatát.

Az idézett törvény értelmében a nevelési ellátás (családi pótlék és iskoláztatási támogatás) összegének megállapításánál figyelembe vehető

az a gyermek (személy), aki az igénylő háztartásában él, és

    * akire tekintettel a szülő nevelési ellátásra jogosult

    * aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőfokú oktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik

    * aki saját jogán jogosult családi pótlékra, ill. iskoláztatási támogatásra

    * aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesül feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a nevelési ellátást igénylő vele kapcsolatot tart fenn.

E rendelkezés szerint tehát a szülő az után a gyermek után, akire tekintettel ellátásban részesül, magasabb összegű ellátásra jogosult, ha nyilatkozik, hogy a saját jogon nevelési ellátásban részesülő személy az ő háztartásában él.

Érdeklődni, felvilágosítást kérni a Területi Államháztartási Hivatalok Családtámogatási és szociális irodáiban lehet.

A fenti törvénymódosítás értelemszerűen azokra vonatkozik, akiknek gyermeke még 2001. július 1-je előtt betöltötte a 18. életévet. Ha csak ez után lesz a gyermek nagykorú, akkor már nincs választási lehetőség a családi pótlék és a fogyatékossági támogatás között, az új belépőknek az utóbbi jár.

 

Lásd még: 1998. évi LXXXIV. törvény  www.autista.info.hu II. Fejezet CSALÁDI PÓTLÉK Cst. 7. § (1)