Az országgyűlésen hallottuk

2009. március 3-án

 

– Mandur László, az országgyűlés elnöke: Béki Gabriella az SZDSZ képviselője kérdést kíván feltenni a Szociális és Munkaügyi Miniszternek: „Mikor kerül elfogadásra az Autisták Országos Szövetségének stratégiája?” címmel. Önt illeti a szó képviselőasszony, parancsoljon.

– Béki Gabriella: Elnök úr köszönöm a szót, tisztelt Országgyűlés!

A 2007, 2010-es évekre vonatkozóan a jelenlegi Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásával kapcsolatosan középtávú intézkedési tervről kormányhatározat rendelkezik. Az 1062/2007 kormányhatározat egyebek között, a következőket tartalmazza. Idézem:

El kell készíteni az Autizmussal élő személyek komplex foglalkozási, szociális és pedagógiai rehabilitációjára, valamint az autizmus diagnosztizálására alkalmas intézményrendszer koncepcióját. Felelős:szociális és munkaügyi miniszter, oktatási és kulturális miniszter, egészségügyi miniszter. Határidő: 2008. július 31.

Sajnálatos módon ennek a koncepciónak az elfogadása máig nem történt meg, annak ellenére, hogy a szociális tárca megbízásából az Autisták Országos Szövetsége közigazgatási és autizmus-szakértők széles körének a bevonásával, már 2008 tavaszán elkészítette ezt az anyagot. Az Országos Autizmus Stratégia ötéves időtávra tartalmazza az autizmussal élők életminőségének javítását célzó feladatokat és megoldásokat.

Kérdéseim a következők:

Miért nem került sor eddig a megrendelésre elkészített stratégia kormányhatározatban történő elfogadására?

Mikorra várható, hogy ez megtörténik és elkezdődhet végre a stratégiában foglaltak megvalósítása?

Tisztelettel várom államtitkár úr válaszát.

– Mandur László: Köszönöm szépen képviselőasszony. Kórozs Lajosállamtitkár úrnak adom a szót

– Korózs Lajos: Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt Képviselőasszony!

Valóban, ahogy ön említette a kormányhatározat értelmében el kell készíteni az autizmussal élő személyek  komplex foglalkoztatási, szociális, pedagógiai rehabilitációjára, valamint az autizmus diagnosztizálására alkalmas intézményrendszer koncepcióját. A feladat végrehajtásának határideje 2008. július 31. volt. Önnek igaza van képviselőasszony, hogy itt egy kis csúszásban vagyunk.

Tárcánk a feladat teljesítését az Autisták Országos Szövetségének bevonásával 2008 második fél évében megkezdte, az Autisták Országos Szövetsége által elkészített koncepció szakmai egyeztetése megtörtént a beérkezett vélemények figyelembevételével az anyag átdolgozásra került. Az egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a probléma többrétű, melynek kezelése más tárcák feladata is, és hatáskörét érinti. Ezért kormányzati együttműködésre van szükség.

Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy ezen együttműködésre és feladat- meghatározásra vonatkozó kormányhatározat-tervezet hamarosan elkészül, amely a komplex rehabilitációval, valamint a diagnosztizálásra alkalmas intézményrendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat is tartalmazni fogja…

Remélem, hogy sikerül bemutatnom képviselőasszony számára autista honfitársaink esélyegyenlősége és életkörülményeinek javítása érdekében mennyi mindent tettünk és teszünk a jövőben is, számíthatnak rá.