Az AUT-PONT-nál Olga Bogdashina az autizmusról

2007. november 14-15-ödikén az AUT-PONT Alapítvány konferenciát tart külföldi hazai és külföldi szakemberek részvételével. Téma: az autisták ellátási szükségletei. Az egyik külföldi szakember Olga Bogdashina neve nemcsak hazájában, hanem, az angol nyelvterületen is jól ismert.

Olga Bogdashina Ukrajnában él, ahonnan gyakran elutazik különféle konferenciákra, vagy vendégtanárnak (például) Nagy-Britanniába. Egy kamaszkorú autista fiú édesanyja, autizmus kutató, egyetemi tanár. Alapítója és elnöke az 1994-ben alapított az Autizmus Egyesületnek (From Dispaire to Hope), és igazgatója az ugyancsak �94-ben létrehozott Nappali Központnak (Day Centre), amely az autizmusspektrum-zavarral élő gyerekek iskolája.

Négy évvel ezelőtt, a VII. Európai Autizmus Konferenciánm egy előadás keretében ismertette első könyvét, amelyről 2004-ben Békéscsabán, az AUT-PONT Alapítvány kétnapos előadássorozatán rövid beszámoló hangzott el. Az első kötetet követte még kettő nem kevésbé tanulságos kötet.

Bogdashina az érzékelés és a kommunikáció területén folytat kutatásokat (nyelvészetből doktorált). Könyveiben különös gonddal foglalja össze az autizmussal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat. A közismert viselkedési tünetek mögött rejlő sajátosságokat törekszik tudományos alapossággal feltárni, és a szülők és szakemberek számára egyaránt érthetően elmagyarázni.

Első kötetében a külvilágból és a testből érkező ingerek érzékelésének, azok feldolgozásának valamint a gondolkodásnak az autizmusra egyedien jellemző sajátosságait rendszerezi. E bonyolult folyamatok buktatóit meghatározva teszi érthetővé gyermekeink, tanítványaink �eltérő érzékelési, észlelési mechanizmusaiból következő � különös viselkedését. Számos megoldhatatlannak tűnő nehéz helyzet megoldására tesz megdöbbentően egyszerű javaslatokat, amelyek segíthetnek élhetőbbé tenni a világot az autizmussal élő emberek és környezetük számára. (Sensory Perceptual Issues in Autism and Asperger Syndrome:

Different Sensory Experiences – Different Perceptual Worlds � 2003)

A második könyv az elsőre építve a kommunikáció sajátosságait elemzi. Választ keres és talál arra, hogy vajon egy nyelvet beszélünk-e �mi�, a �többség� és az autizmussal élő emberek? Mit jelent a nyelv, a beszéd, mit a szavak, a gesztusok, az arckifejezések. Hogyan válhatunk érthetőbbé, mivel segíthetünk, hogy a gyermekeink is mindenki számára érthetően szóhoz jussanak. (Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome: Do we speak the same language? � 2004)

A harmadik kötet alcíme: Kilátás a hídról.  A szavakon túli jelentések, a figyelem és az érzelmek megosztása, egymás szándékainak, rejtett üzeneteinek megértése terén tapasztalható autisztikus �másság�-ra keresi a magyarázatot. Bemutatja a kölcsönös segítség mindennapi gyakorlati lehetőségeit szülők, szakemberek és a különböző korú, képességű autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára. (The Theory of Mind and the Triad of Perspective on Autism and Asperger Syndrome: A View from the Bridge � 2005)

Az AUT-PONT rendezvényének részleteiről a www.autpont.hu honlapon és azEsőember következő számában olvashatnak.