A Szakmai Munkacsoport beszámolója

A Szakmai Munkacsoport 1999 őszén alakult, az Autisták Érdekvédelmi Egyesületevezetőségének felkérésére. A jelenlegi létszám közel 80 fő. Az ország minden tájáról léptek be a munkacsoportba autista gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatban lévő szakemberek. A vezetőség tagjai autizmussal évek óta foglalkozó szakemberek:Bedő Ilona pszichológus, dr. Gallai Mária gyermekorvos, Kanyik Csabaszociálpolitikus, László Zsuzsanna gyógypedagógus, dr. Vikár Andrásgyermekpszichiáter. 

A Szakmai Munkacsoport vezetősége a tavalyi évben vállalt feladatát elvégezte. Két olyan összejövetelt szerveztünk amelyen szülők és szakemberek egyaránt részt vettek: márciusban a dunaújvárosi csoport vezetője, és a győri csoport vezetője Forró Zsuzsabeszélt munkájáról és a felmerült problémákról. Májusban Bedő Ilona pszichológus tartott sikeres előadást a segítő-segített kapcsolatról. 

Szakmai nap megszervezésére és koordinálására kértük fel Ébner Gyulát az ASK vezetőjét. Ezen a rendezvényen 2000 június 10-én Gyöngyösön nagy számban vettek részt érdeklődő kollégák. Itt megismerhettük az ASK programját, átépítésének terveit, meghallgattuk a szakmai elképzeléseket. Az összejövetelt követően megtartottuk Mátrafüreden a Szakmai Munkacsoport tagjainak találkozóját, amelyen újabb tagok csatlakoztak hozzánk. 

Képviseltük az egyesületet a Civil Műhelyben, az Oktatási- valamint a Szociális és Családügyi Miniszériumban is. Segítettünk az egyesület vezetőségének az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz küldött levél, és a november 11-i országos küldöttértekezlet által a különböző minisztériumokhoz küldendő kérdések megfogalmazásában. Több vezetőségi ülésünk szólt az ASK programjáról amelyet igyekeztünk körültekintően véleményezni, és javaslatokkal ellátni. 

2000-ben készítettük el az egyesület új prospektusát, az ismeretterjesztő plakátot az autizmusról, és az információs füzetet. Ezek a munkák több hónapig tartottak, mire a kiadványok elnyerték végső formájukat. A három kiadvány elkészítésében a Szakmai munkacsoport vezetőségi tagjai mindannyian részt vettek, többször külső szakértőket is kértünk véleményezésre, és együtt készítettük el a három kiadványt Kocsis Alajosügyvezető titkárral. De nemcsak az elkészítésben hanem a terjesztésben is együttműködünk az egyesület vezetőségével. 

Megemlíthetjük még, bár nem egyesületi szervezés volt, hogy Girincsen, a szülők kifejezett kérésére tábort szerveztünk 25 autista gyermek részére. A táboroztató pedagógusok mindannyian a Szakmai munkacsoport tagjai voltak. 

A Szakmai munkacsoport vezetősége minden hónapban találkozott. Ezekre a megbeszélésekre meghívtuk az egyesület vezetőségét, melyet Ébner Gyula ill. Kocsis Alajos képviselt. Az egyesületi vezetőségi értekezleteken pedig én vettem részt, ha időm és lehetőségeim engedték. 

Az egyesület vezetősége részéről a működéshez anyagi támogatást nem kaptunk a részünkre a 2000-es költségvetésben jóváhagyott 150 000 Ft-ot nem tudtuk igénybe venni. A Szakmai munkacsoport vezetősége munkáját díjazás nélkül, szabadidejében végezte. 

László Zsuzsanna, 
a szakmai munkacsoport vezetője