A megyei önkormányzat feladata és hatásköre

70. § (1) A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen 

b) a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, gondozásáról; az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról; továbbá gondoskodik egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról. 

(Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzás általános szabályairól)