A KIR adatbázisról

A KIR adatbázis a közoktatási intézmények statisztikai adatait tartalmazza. 
Lásd: www.kir.hu

Minden közoktatási intézménynek (az óvodákat is beleértve) kötelező statisztikai adatokat küldeni a KIR-be. Az SNI gyermekeket külön is fel kell tűntetni, akár integráltan, akár szegregáltan tanulnak. Érdemes fölmenni a honlapra, mert a jobb oldali információs linkek között megtalálhatók a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő, illetve gyógypedagógiai tanterv szerint nevelő, oktató intézmények listája, ami óvoda- vagy iskolaválasztásnál nagy segítséget jelenthet.