A Kézenfogva hírei

Információs szolgálat

 

A Kézenfogva Alapítvány új, internetes és telefonos információs szolgálatot indított. Az országos adatbázis tartalmazza az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi és civil intézményeket, szolgáltatásokat. Segít eligazodni az ellátások rendszerében, valamint olyan szakemberek elérhetőségét is tartalmazza, akik vállalják fogyatékos emberek otthoni fejlesztését. 

 

Az internetes adatbázisnak három nagy szerkezeti egysége van: 

  • A szociális ellátások terén fellelhető valamennyi, a jogszabályokban rögzített pénzbeli és természetbeli támogatás, kedvezmény, személyes gondoskodást nyújtó és gyermekjóléti ellátás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és a foglalkoztatást segítő támogatási formák. A szociális ellátások kereshetők az ellátások típusa, a jogosultak köre és a jövedelmi helyzet szerint. 
  • Az értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek felé nyitott intézmények körében kereshetünk a fenntartó, a szolgáltatás típusa és lakóhely (megye) szerint. A keresés lehetővé teszi azoknak a szolgáltatásoknak a kiválasztását, amelyekre leginkább szüksége van valakinek. A megadott keresési feltételek alapján (megye, település, fenntartó, érintettek köre vagy akár a keresett terápiás segítség) arra a kérdésre kaphat választ az érdeklődő, hogy saját lakóhelyén, illetve annak közelében működik-e olyan szolgáltatás, mely az ő családtagja, gyereke számára szükséges terápiás segítséget ad. Az egyes terápiák közötti választást segíti az a fogalomgyűjtemény, amelyben e terápiákhoz rövid magyarázat kapcsolódóik. 
  • Az ország területén élő szakemberek nevét és elérhetőségeit tartalmazó listára olyan gyógypedagógusok, terapeuták és más rehabilitációs szakemberek kerültek fel, akiknek szabad kapacitásuk lehetővé teszi, hogy fogyatékos emberek intézményen kívüli, egyéni fejlesztését vállalják. A szakember-adatbázis már olvasható, azonban folyamatos fejlesztés alatt áll. 

A honlapról letölthető jelentkezési lapon várjuk azon szakemberek és intézmények jelentkezését, akik szerepelni szeretnének az adatbázisban, jelenleg azonban nincsenek benne. 

Otthonról egy kattintással, egy kék szám hívásával könnyebben és egyszerűbben kaphat segítséget: kék szám: (06-40) 200-320. Internetcím: www.kezenfogva.hu

További információk: Kalmár Judit: (06-1) 215-5213; Váradi Ildikó: (06-20) 474-2463. 

 

 


 

 

Felhívás mindenkinek 

 

Sérült gyermeket nevelő családok, rokonok, szociális munkások, gyógypedagógusok és mindenki más! 

Keressük azokat a családokat, akik súlyosan, halmozottan fogyatékos embereket nevelnek! 

A Kézenfogva Alapítvány gondozásában ingyenes információs füzet jelent meg, amely a súlyosan, halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok számára fontos, aktuális információk katalógusa. Ezekben a családokban nagy szükség van az információra, hogy milyen szolgáltatásokra és támogatásokra jogosultak, ezekhez hogyan és milyen feltételekkel juthatnak hozzá. A családok gyakran tanácstalanok – legyen szó akár szociális ellátásokról, gyógypedagógiai szolgáltatásokról vagy a segédeszközök beszerzéséről -, mivel nem áll rendelkezésükre olyan forrás, ahonnan információhoz juthatnak. 

Az országban mindösszesen 12-17 000 családról lehet szó. Kevesen vannak, ennek ellenére legtöbbjük semmilyen szolgáltatásban nem részesül, így nehéz őket megtalálni. Ezért arra kérjük, minél több címre jutassa el ezt az írást, és ha kapcsolatban van olyan családokkal, akik súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermeket nevelnek, hívja föl a figyelmet erre a lehetőségre. 

A füzet ingyenesen megrendelhető a Kézenfogva Alapítványnál, a (06-1) 215-5213-as telefonszámon, vagy levélben a 1461 Budapest, Postafiók 234. címen, illetve e-mailen: kezenfogva@c3.hu

 

 


 

Mikulás napi ajándékot kaptak az értelmi fogyatékosok és segítőik a Kézenfogva Alapítványtól. December 5-én a Nemzeti Színházba kaptak meghívót, ahol Weöres Sándor Holdbéli csónakos című darabját nézhették meg. A színház zsúfolásig megtelt. A sérült emberek közössége remek közönség: akkor nevetnek, amikor kell, akkor vannak teljes csöndben, amikor kell, és akkor érzékenyülnek el, amikor kell. Ők a szívükkel, lelkükkel érzik, hogy mi történik a színpadon. A szűnni nem akaró vastaps közepette a Lámpás `99 lakói egy-egy szál virágot adtak a darab főbb szereplőinek. Ez is már hagyomány, mint ahogy a színházi meghívó is, hiszen hármadszor találkoztak így segítők és segítettek. Köszönet érte.

 

 

 


 

A kirekesztéstől a befogadásig a címe annak a konferenciának, amit Budapesten a Kézenfogva Alapítvány rendez az ÉFOÉSZ-szal közösen december 16-án A közösségi ellátások jelenlegi helyzete és a bentlakást biztosító intézményrendszer jövője alcímmel. Délelőtt előadások hangzanak el az alcímben megjelölt témakörben, délután szekcióüléseken folyik az eszmecsere, majd plenáris ülés. Előadók: dr. Tausz Katalin: Közösségre alapozott ellátások a szociális ellátásban; Kozma Ágnes: A tolerancia vagy befogadás című projekt eredményeinek bemutatása; Kovács Melinda és Pordán Ákos: Vitaanyag a tartós bentlakásos intézmények átalakítására.