AOSZ közgyűlés 2018.02.17

Az AOSZ által szervezett esemény
Helyszín: ELTE (1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. Szondi terem)
Szervező: AOSZ

A közgyűlés napirendje:

(1) Határozatképesség megállapítása
(2) Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
(3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
(4) Napirendi pontok elfogadása
(5) Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
(6) Az AOSZ 2018. évi munkatervének elfogadása
(7) Az AOSZ 2018. évi költségvetési tervének elfogadása
(8) Az AOSZ vezető tisztségviselőivel történő szerződéskötések jóváhagyása (DATA projektben végzett tevékenységükkel összefüggésben)

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2018. február 17-én 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2018. február 17-én 10 órára összehívott közgyűlés esetleges határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig Győrfy Anikó projektvezető bemutatja a DATA projekt éves munkatervét.

A közgyűlés meghívója és mellékletei az alábbi weboldalon találhatóak.

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége