Újabb AJB jelentés született egy autizmusban érintett fiatal ügyébenAJB-1572/2021.

Az alapvető jogok biztosának jelentése  AJB-1572/2021. számú ügyben
(Előzmény ügy: AJB-5979/2020), amelyben beadványozó édesanya 16 éves középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermeke szociális intézményi ellátásával kapcsolatban fordult a Hivatalhoz, sérelmezve a gyermeke szükségleteihez igazodó és megfelelő ellátási feltételek hiányát.

A jelentés teljes terjedelmében INNEN elérhető.

Kővári Edit köszönőlevele INNEN elérhető.