7/2016. (I.20.)

Az elnökség a 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.