7/2018. (IV.26.)

Elnökség az előterjesztett – éves rendes közgyűléssel összefüggő – előterjesztéseket: a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait és a kiküldendő dokumentumait (meghívó, szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet) elfogadta.