5/2023. (08.15.) számú elnökségi határozat

Az Autistákért Szolnokon Egyesület tagfelvételi kérelmét az AOSZ elnöksége 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.