4/2019. (IX.17.)

Az elnökség elfogadja a DATA projekt lebonyolításának a szabályszerűsége érdekében megbízott közbeszerzési szakértő állásfoglalását a DATA projekt keretében beszerzésre kerülő informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás alkalmazásával kapcsolatban, ennek értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, nyílt versenyeztetési eljárásban szerzi be a DATA projektben vállalt 300 db IKT eszközt.