4/2018. (XI.19.)

Az elnökség a napirendi pont részletes megvitatása után az alábbi határozatot hozta:
Az új projektvezető – aki az ELTE-vel közösen kerül kiválasztásra – vezetésével szakértői team vizsgálja felül a projektet a biztonságos lebonyolítás érdekében, és tegyen javaslatot a feltárt problémák megoldására. A felülvizsgálat elvégzésének határideje az új projektvezető munkába állását követő 30. nap.