3/2015.(X.02.)

A munkacsoportok vezetőinek minden vállalt feladat megvalósítása során munkatervet kell készítenie, mely tartalmazza a vállalt feladatok részfeladatokra bontását, ütemezését a felelősök és határidők megjelölésével.