3/2018. (VIII.14.)

Az elnökség a napirendi pont részletes megvitatása után 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az alábbi határozatot hozta:
A 2018. 08. 14.-én tartott Bíráló Bizottsági ülés Döntés az eljárás eredményéről címmel előterjesztett dokumentumban tett Bíráló Bizottsági javaslattal egyetért.
A Bíráló Bizottsági döntési javaslatban foglalt indokok alapján, azzal egyezően:
I.
A “Szoftverrendszer: mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás az EFOP-1.1.7-17-2017-00007 projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként a beérkezett ajánlatok közül
(1) a Symmetria Magyarország Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.) vezető tag által képviselt közös ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
(2) a Tigra Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) vezető tag által képviselt közös ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
(3) a Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.) vezető tag által képviselt közös ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
(4) a T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) vezető tag által képviselt közös ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,
(5) a Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.), KIRULY Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.) közös ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
II.
A “Szoftverrendszer: mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás az EFOP-1.1.7-17-2017-00007 projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
III.
A “Szoftverrendszer: mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás az EFOP-1.1.7-17-2017-00007 projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.), KIRULY Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.) közös ajánlattevőt hirdeti ki.

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a “Szoftverrendszer: mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás az EFOP-1.1.7-17-2017-00007 projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárás kihirdetett nyertesével a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó szerződést megkösse.