2014/9. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek-tekintettel a bekövetkezett jogszabályi változásokra, és a bemutatott új stratégia-

a.) nyilvánítson véleményt az AOSZ teljes nevére vonatkozóan, melyben nem szerepelhet a szövetség megnevezés. Az Elnökség javasolja az „Autisták Országos Szervezete” elnevezés használatát az elkészülő alapszabályban

b.) jogosítsa fel az Elnökséget, hogy az ügyvezető titkári tisztség helyettesítéséről gondoskodjon

c.) tegyen további iránymutatást az alapszabály módosítására az előzetes tájékoztató anyag alapján